Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Bu çalışmayla fen eğitimi alanında geliştirilen ve Türk kültürüne uyarlanan ölçeklerde ve başarı testlerinde yazarların yoğunlaştığı alanları, araştırmalarda tercih edilen konuları, araştırma metodunu, örneklemi ve verilerin analizinde tercih edilen veri analiz yöntemini, sonuç da ise geliştirilen/uyarlama yapılan aracı belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 2002-2013 yılları arasında 21 farklı ulusal dergide yayımlanmış fen eğitimi alanında geliştirilen/uyarlanan ölçeklerden/başarı testlerinden oluşan toplam 62 makalenin doküman incelemesi yapılmıştır. Geliştirilen/uyarlanan ölçeklerde ve başarı testlerinde daha çok fen ve teknoloji alanında yapılan çalışmaların ağırlık kazandığı, örneklem grubu olarak lisans ve ortaöğretim öğrencileriyle ve örneklem büyüklüğü olarak ise 101-200 aralığındaki örneklem büyüklükleriyle çalışmaların yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca daha çok öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçeklerin geliştirildiği görülmektedir. Geliştirilen/adaptasyon çalışması yapılan ölçeklerin büyük bir çoğunluğunda açımlayıcı faktör analizinin (%74) tercih edildiği, çok az çalışmada ise doğrulayıcı faktör analizinin (%4) uygulandığı görülmektedir

The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis

...

Kaynakça

Arıcak, O.T. & Ilgaz, G. (2007). The investigation of construct validity of biology course attitude scale with exploratory and confirmatory factor analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 1-8.

Bowen, C. W. (1999). Development and score validation of a chemistry laboratory anxiety instrument (CLAI) for college chemistry students. Educational and Psychological Measurement, 59 (1), 171-185.

Çalık, M., Ünal, S., Çoştu, B. & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.

Carmines, E. G. & Zeller, R. A. (1979). Reliability and Validity Assessment (pp.71). Sage Publications, Beverly Hills, London.

Crook, T. R., Shook, C. L., Madden, T. M. & Morris, M. L. (2010). A review of current construct measurement in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 6 (4), 387-398.

Churchill, G. A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16 (1), 64-73.

DeVellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory and Applications (2nd ed. Vol. 26). Sage Publications, Thousand Oaks, London.

Eddy, R. M. (2000). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and student characteristics. Journal of Chemical Education. 77 (4), 514-517.

Göktaş, Y., Akçay, A., Hasançebi, F., Bayrak, N., Varisoğlu, B., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 443-460.

Guadagnoli, E. & Velicer, W.F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological Bulletin, 103 (2), 265-275.

Haynes, S. N., Richard, D. C. S. & Kubany, E. S. (1995). Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychological Assessment, 7 (3), 238-247.

Hinkin, T. R. (1998). A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires. Organizational Research Methods, 1 (1), 104-121.

Koçak, C. & Önen, A.S. (2012). A study for the development of attitude scale towards daily life chemistry. Hacettepe University Journal of Education, 43, 318-329.

Netemeyer, R. G., Bearden, W. O. & Sharma, S. (2003). Scaling Procedures: Issues and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Osborne, J. W. & Costello, A. B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 9 (11), Retrieved March 9, 2014 fromhttp://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=11.

Price, J.P., & Mueller, C.W. (1986). Handbook of organizational measurement. Marshfield, MA: Pittman.

Reynolds, C. R. (2010). Measurement and assessment: An editorial view. Psychological Assessment, 22 (1), 1-4.

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 430-453.

Slavec, A. & Drnovsek, M. (2012). A perspective on scale development in entrepreneurship research. Economic and Business Review, 14 (1), 39-62.

Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2012). 14. Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. In D. Jorde & J. Dillon (Eds). Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 4. Baskı, Pegem Akademi, 424 s, Ankara.

Wells, R.R. (2003). The development of an instrument to assess chemistry perceptions. Doctoral Dissertation. Texas Tech University.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı), Seçkin Yayınevi, 366 s, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { aibuefd18648, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {364 - 383}, doi = {10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161329}, title = {The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis}, key = {cite}, author = {TOSUN, Cemal and TAŞKESENLİGİL, Yavuz} }
APA TOSUN, C , TAŞKESENLİGİL, Y . (2015). The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 364-383 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1516/18648
MLA TOSUN, C , TAŞKESENLİGİL, Y . "The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 364-383 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1516/18648>
Chicago TOSUN, C , TAŞKESENLİGİL, Y . "The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 364-383
RIS TY - JOUR T1 - The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis AU - Cemal TOSUN , Yavuz TAŞKESENLİGİL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 383 VL - 15 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis %A Cemal TOSUN , Yavuz TAŞKESENLİGİL %T The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD TOSUN, Cemal , TAŞKESENLİGİL, Yavuz . "The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2015): 364-383 .
AMA TOSUN C , TAŞKESENLİGİL Y . The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 364-383.
Vancouver TOSUN C , TAŞKESENLİGİL Y . The Instruments Used in Science Education in Turkey A Descriptive Content Analysis. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 383-364.

267285 85816

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUKLARI, BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARI VE DENETİM ODAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ersin ŞAHİN, Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)

Ersin ŞAHİN

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN

Okul Örgütlerinde Mobinge Maruz Kalan Öğretmenlerin Başa Çıkma Davranışına İlişkin Görüşleri (Eskişehir İli Örneği)

Esra TURHAN, Sally NEUMANN, Engin DİLBAZ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DERSHANE DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mukadder BOYDAK ÖZAN, Hakan POLAT, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİĞİ VE DİNLEME BECERİLERİ

Halil EKŞİ, Esra ISMUK, Simel PARLAK

MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMÜ: BİR DURUM ANALİZİ

Binali TUNÇ, Sevgi YILDIZ, Abdullah DOĞAN

Türkiyede Fen Eğitiminde Kullanılan Ölçme Araçları Betimsel İçerik Analizi

Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ: BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA

Eda ERDAŞ, Pelin AKSÜT, Fatih AYDIN

SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI SÖZCÜK SAYI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN