ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ

Öz Bu çalışmada, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesinde bilgisayar destekli öğretimin kullanıldığı 2000–2018 yılları arasında yapılan deneysel araştırmalar incelenmiştir. Bulgular, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi tekniğiyle elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. İncelenen çalışmaların bağımsız değişkenlerine bakıldığında çarpma işlemi, aritmetik sayı birleşimi ve aritmetik öykü problemlerinin aktarım ölçüsü, temel çıkarma becerisi, problem çözme becerisi, çarpma işlemi içeren problem çözme becerisi, sayı karşılaştırma, sözel sayma, nesne sayma ve aritmetik becerileri, toplama ve çıkarma işlemi içeren sözel problem çözme becerisi, basit ve birleşik kesirler ile çarpma ve bölme işlemi gibi becerilerin çalışıldığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öneriler makalenin sonuç kısmında verilmiştir.

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birligi-APA. (2014). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı (DSM-5), (Çev: Ertugrul Köroglu.) Ankara: Hekimler Yayın Birligi.

B.R. Bryant, Ok, M., Kang, E.Y., Kim, M.K., Lang, R., Bryant, D.P. ve Pfannestiel, K. (2015) Performance of Fourth-Grade Students with Learning Disabilities on Multiplication Facts Comparing Teacher-Mediated and Technology-Mediated Interventions: A Preliminary Investigation. J Behav Educ, 24:255–272

Fuchs, L.S., Fuchs, D., Hamlet, C.L., Powell, S.R., Capizzi, A.M. ve Seethaler, P.M. (2006) The Effects of Computer-Assisted Instruction on Number Combination Skill in At-Risk First Graders. Journal Of Learning Disabilities 39,5 467–475

Irish, C. (2002) Using peg- and keyword mnemonics and computer-assisted ınstruction to enhance basic multiplication performance in elementary students with learning and cognitive disabilities. Journal of Special EducationTechnology. 17, 4

Kargın, T. (2004) Baş Makale: Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 (2) 1-13

Kaser, T., Baschera G.M., Kohn, J., Kucian, K.,Richtmann, V., Grond, U., Gross, M. ve Aster, M. (2013). Design and Evalution of the computer based training program Calcularis for enhamcing numeral cognition. Frontiers in Psychology | Developmental Psychology

Leh, J.M. ve Jitandra, A.K. (2012) Effects of computer-mediated versus teacher-mediated ınstruction on the mathematical word problem-solving performance of third-grade students with mathematical difficulties. Learning Disability Quarterly 36,2

Mutlu, Y. (2016) Matematik Eğitiminde Teoriler. Ankara: Pegem Yayıncılık

Nordness, P.D., Ann Haverkost, A. ve Volberding, A. (2011) An examination of hand-held computer-assisted ınstruction on subtraction skills for second grade students with learning and behavioral disabilities. Journal of Special Education Technology 26,4

Ok, M.W. ve Bryant, D.P. (2015) Effects of a strategic ıntervention with ipad practice on the multiplication fact performance of fifth-grade students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly 39(3)

Rasanena,P., Salminena, J., Wilson, A.J. ,Aunioa, P. ve Dehaenec, S. (2009) Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills. Cognitive Development 24

Seo, Y.J. ve Bryant, D.P. (2009) Analysis of studies of the effect of computer assisted instruction on the mathematics performance of students with learning disabilities. Computers & Education 53 913–928

Seo, Y.J. ve Woo, H. (2009) The identification, implementation, and evaluation of critical user interface design features of computer-assisted instruction programs in mathematics for students with learning disabilities. Computers & Education 55

Stultz, S.L. (2013) The effectiveness of computer-assisted ınstruction for teaching mathematics to students with specific learning disability. The Journal Of Specıal Educatıon Apprentıceshıp 2,2

Tosun, N. (2006) Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin bilgisayar dersi başarısı ve bilgisayar kullanım tutumlarına etkisi: “Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği” Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Xin, Y.P., Tzur, R., Hord,C., Liu,J. PhD1, Park, Y.J. ve Si, L.P (2017) An ıntelligent tutor-assisted mathematics ıntervention program for students with learning difficulties. Learning Disability Quarterly 40(1)

Wilson,A.J., Revkin, S.K., Cohen, D., Cohen, L. ve Dehaene, S. (2006). An open trial assessment of "The Number Race", an adaptive computer game for remediation of dyscalculia. Behavioral and Brain Functions 2:20

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd450711, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {371 - 382}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711}, title = {ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ}, key = {cite}, author = {TERZİOĞLU, Işıl and CURAOĞLU, Orhan and YIKMIŞ, Ahmet} }
APA TERZİOĞLU, I , CURAOĞLU, O , YIKMIŞ, A . (2019). ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 371-382 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711
MLA TERZİOĞLU, I , CURAOĞLU, O , YIKMIŞ, A . "ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 371-382 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/450711>
Chicago TERZİOĞLU, I , CURAOĞLU, O , YIKMIŞ, A . "ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 371-382
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ AU - Işıl TERZİOĞLU , Orhan CURAOĞLU , Ahmet YIKMIŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 382 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ %A Işıl TERZİOĞLU , Orhan CURAOĞLU , Ahmet YIKMIŞ %T ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711
ISNAD TERZİOĞLU, Işıl , CURAOĞLU, Orhan , YIKMIŞ, Ahmet . "ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 371-382 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-450711
AMA TERZİOĞLU I , CURAOĞLU O , YIKMIŞ A . ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 371-382.
Vancouver TERZİOĞLU I , CURAOĞLU O , YIKMIŞ A . ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL ANALİZİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 382-371.