İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı; ilkokullara devam eden öğrencilere verilen ev ödevlerine ilişkin okul müdürü, sınıf öğretmeni ve veli görüşlerini karşılaştırmalı olarak betimlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma verileri 2016-2017 öğretim yılında Uşak ilinde devlet ilkokullarında görev yapan 10 okul müdürü, 10 öğretmen ve 10 öğrenci velisinden yarı yapılandırılmış görüşme formları ile veriler toplanmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, ev ödevleri konusunda okul yöneticilerden etkilendiklerini göstermektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin beklentileri ile öğrenci velilerinin ev ödevlerinden beklentileri farklılık göstermektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin çoğu öğrenmelerin pekiştirilmesi, akademik başarının artırılması ve okul başarısının artırılması için ev ödevlerinin gerekli olduğunu düşünmektedir. Buna karşın öğrenci velilerinin çoğu ise ödevlerin öğrencileri geliştirmediğini, akademik başarıyı artırmadığını düşünmektedir. Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin görüşlerine göre, ilkokullarda en çok Türkçe ve matematik dersinde test türü ödevlerin ağırlıklı olarak verildiği konusunda ortak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, ödev yapan öğrencilerin defterine “imza atma, aferin yazma, öğrencilerin hoşuna giden çıkartmalar yapıştırma, sınıf panosuna resmini yapıştırma, sınıf ortamında tahtaya kaldırıp alkışlatma, haftanın yıldızını seçme, anma ve kutlama törenlerinde şiir okutma gibi sosyal ödüller ile kalem, silgi, kitap, defter gibi maddi ödüller verirken veliler ise bilgisayarda ve dışarıda oyun oynamasına izin verme, sevdiği yiyecek ve içeceği alma vb. ödüller vermektedirler. Bu durum hem öğretmenlerin hem de velilerin ödül aracını işe koşarak öğrencileri kontrol altına alma eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Kaynakça

Acar, B. (2018), Bilişsel çelişki kuramı ve güncel siyaset 14.06.2018 tarihinde http://www.baltasgrubu.com/Makaleler/bilissel-celiski-ve-guncel-siyaset.html adresinden alınmıştır.

Aygün, B. (2017) Motivasyonun gücü 18.04.2017 tarihinde

http://www.altis.gen.tr/makale.aspx?Makale=motivasyonun-gucu&MakaleId=25.adresinden alınmıştır.

Başar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi The Journal Of Academic Social Science Studies. 6 (6), 181-198,

Balkaş, E. (2018). Ödev arttıkça başarı azalıyor. 20.02.2018 tarihinde http://www.kamudanhaber.net/guncel/odev-arttikca-basari-azaliyor-h387041.html adresinden alınmıştır.

Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programları içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23 (2), 745-766.

Bilen, M. (1999 ). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara, Anı Yayıncılık.

Bolat, Ö. (2016). Beni ödülle cezalandırma. İstanbul. Doğan Kitap. 38. Baskı.

Cooper, H. Robinson, J. C.,&Patall, E. A. (2006).Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76, 1-62.

Dewar, G. (2011-2013). Homework for young children: Is it justified? 21.09.2018 tarihindehttp://www.parentingscience.com/homework-for-young-children.html adresinden alınmıştır.

Demirel, M. (1989) İlkokul beşinci sınıf dil öğretiminde ev ödevi olarak verilen alıştırmaların öğrenci erişişine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Erdoğan, E .B . Ödev arttıkça başarı azalıyor. 22.12.2018 tarihinde http://www.kamudanhaber.net/güncel/ödev-arttıkça-basarı-azalıyor-h387041.html. adresinden alınmıştır.

Ektem, I. S ve Yıldız,S.B. (2017). “İngilizce ev ödevlerine yönelik öğretmen görüşleri” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26/3) 78-91.

Eğitim-Sen (2006). Çalışma yaşamında ve eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik görüş raporu 05.04.2016 tarihinde www.egitimsen.org.tr/down/101106_kadinsekrapor. adresinden alınmıştır.

Güven, S.(1996). Toplumbiliminde araştırma yöntemi. Bursa: Ezgi Kitapevi.

Kapıkıran, Ş.Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarıya etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (54-60).

Kocacık, F ve Gökkaya, B.V. (2005). Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 6 (1) 195-219.

Milli Eğitim Bakanlığı (2014), (MEB) Okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği.

---- (2007). 2590 Sayılı Tebliğler Dergisi.

-----(2015). PİSA 2015 raporu.

Sayılan, F. (2004). Sorgulamak ve değiştirmek için 1. kadın kurultayı. Ankara: Eğitim-Sen.

Oğuzkan, F(1985), Orta dereceli okullarda öğretim. Ankara: Emel Matbaacılık.

Okan, K (1989). Ev ödevleri hazırlama teknikleri. Ankara. Gül Yayınevi.

Olkun, S. Toluk, Z. (2003) İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara. Anı Yayıncılık.

Punch, K.F. (2005). Introductiontosocialresearch. (Bayrak, D. Arslan.H.B. Akyüz, Z, Çev.) Ankara. Siyasa Kitabevi. Sosyal Araştırmalara Giriş. (2011).

Piaget'nin Bilişsel Gelişim Teorisi. 16.04.2017 tarihinde http://www.turkpdr.com/makale/psikoloji-ve- psikolojik-danismanlik-kuramlari/piagetnin-bilissel-gelisim-teorisi-446.adresinden alınmıştır.

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 157.

Yıldırım, A ve Şimşek, H (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5.Baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd622803, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {527 - 547}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803}, title = {İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KALSEN, Cemal and KAPLAN, İzzet and ŞİMŞEK, Muzaffer} }
APA KALSEN, C , KAPLAN, İ , ŞİMŞEK, M . (2020). İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 527-547 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803
MLA KALSEN, C , KAPLAN, İ , ŞİMŞEK, M . "İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 527-547 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/52925/622803>
Chicago KALSEN, C , KAPLAN, İ , ŞİMŞEK, M . "İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 527-547
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AU - Cemal KALSEN , İzzet KAPLAN , Muzaffer ŞİMŞEK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 527 EP - 547 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ %A Cemal KALSEN , İzzet KAPLAN , Muzaffer ŞİMŞEK %T İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803
ISNAD KALSEN, Cemal , KAPLAN, İzzet , ŞİMŞEK, Muzaffer . "İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 527-547 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-622803
AMA KALSEN C , KAPLAN İ , ŞİMŞEK M . İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 527-547.
Vancouver KALSEN C , KAPLAN İ , ŞİMŞEK M . İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 547-527.

286981 92586

Arşiv