DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT

Öz Her eğitim-öğretimsüreci sonucunda öğrencilerin en azından bir yabancı dil öğrenmeleri veonlardan, bu dili aktif olarak kullanmaları beklenir. Sınırların sanal olarakvar olduğu günümüzde bir yabancı dile hâkimiyet aynı zamanda farklı bir dünyayıtanıma anlamına gelmektedir. Yabancı dilde başarılı olabilmenin birinci şartı odili öğrenmek için motive edici unsurların varlığıdır; başka bir ifadeyle;yabancı dil öğrencilerinin motivasyonu başarının birinci şartıdır denilebilir.Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak unsurların başında da o dersler içinkullanılan ders materyalleri gelmektedir. Günlük hayatta üstlendikleri işlevegöre farklı adlandırılan metinler vardır. Haber içerikli metinler, reçeteler,taahhütnameler, köşe yazıları vs. gibi her bir metin günlük hayatta iletişimselbir işlev üstlenir. Yabancı dil öğretiminde kullanılması gereken en önemli materyallerarasında ise çağrı işlevi gören metinler gelmektedir. Hedef kültüre ait bumetinler sayesinde öğrenciler gerçek dil kullanım kaynaklarıylabuluşturulmaktadır. Ayrıca bu tür metinler, öğrencilerin gerçek dil kullanımortamlarında yararlanacakları kelimeleri ya da cümle yapılarını içerdikleriiçin de son derece önemlidir. Bu tür metinlerin görsel ve işitsel unsurlarlabirlikte öğrencilerle buluşturulması ders için istenen motivasyonun eldeedilmesini sağlayacak ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını dakolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yabancı dil, metinler, iletişim

Kaynakça

Brinker, K. (2001). Text- und gesprächslinguistik. (2. Halbband). Berlin/New York: De Gruyter.

Brinker, K. (2010). Linguistische textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.

Giersberg, D. (2002). Deutsch unterrichten-weltweit. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte linguistik und fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Verlag.

Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002). Grundlagen der textlinguistik. Tübingen: Niemeyer Verlag.

Heringer, J. H. (2004). Interkulturelle kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Heringer, J. H. (2011). Texte analysieren und verstehen. Paderborn: Wilhelm Fink.

Junk, L. (2001). 99 Stichwörter zum Unterricht. Deutschland: Hueber Verlag.

Lange, G., Neumann K. & Ziesenis W. (1994). Taschenbuch des Deutschunterrrichts, Band I. Schneider Verlag: Hohengehren.

Öztürk, M. S. & Yorgancı, M. (2017). Effects of L1 and L2 glosses on ıncidental vocabulary learning of EFL prep students / Okuma yoluyla tesadüfi kelime öğrenme üzerinde ana dil (L1) ve hedef dildeki (L2) açıklamaların etkisi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 12(6), 635-656.

Rössler, S. H. (2006). Textstruktur und Textdesign. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Tepebaşılı, F. (2015). Edebiyat bilimine giriş. Konya: Çizgi.

Üğüten, Durak, S. ve Şanal F. (2016). Dinleme Becerisi. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış. (Yücel, E. Yılmaz, H. & Öztürk, M. S.) Konya: Çizgi.

Yücel, E. (2017). İletişimin derin sularında. Konya: Çizgi.

Online-Quellen:

https://www.tu-chemnitz.de/hsw/videostudio/files/nv-gs5eg_deutsch.pdf

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/_used_cars/guarantees/guarantee_young_stars.html

http://www.volvocars.com/de/beratung-und-kauf/ueberblick/geschaeftskunden

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html#a99

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431519, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1231 - 1243}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-431519}, title = {DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Hasan} }
APA YILMAZ, H . (2018). DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1231-1243 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431519
MLA YILMAZ, H . "DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1231-1243 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/37322/431519>
Chicago YILMAZ, H . "DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1231-1243
RIS TY - JOUR T1 - DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT AU - Hasan YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431519 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-431519 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1231 EP - 1243 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431519 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431519 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT %A Hasan YILMAZ %T DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431519 %U 10.17240/aibuefd.2018..-431519
ISNAD YILMAZ, Hasan . "DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 1231-1243 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-431519
AMA YILMAZ H . DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1231-1243.
Vancouver YILMAZ H . DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1243-1231.

289495 93520

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS

Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tahsin FIRAT, Duygu KOÇAK

İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ

2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Mehmet BAHAR, Dündar YENER, Mustafa YILMAZ, Hayrettin EMEN, Fatma GÜRER

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

Kani ÜLGER

AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sevilay YILDIZ