ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ

Öz Anketler, sosyal bilimleraraştırmalarında yaygın olarak kullanılan; kısa zamanda çok sayıdayanıtlayıcıya ulaşabilme imkânı tanıyan, hazırlanması ve puanlanması kolay olanölçme araçlarıdır. Ancak anket geliştirirken araştırmacıların gözden kaçırdığıbazı noktalar, araştırma sonuçlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Anketlerinhazırlanması aşamasında üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biritepki kategorilerinin net, herkes tarafından aynı anlama gelen, örtüşmeyenifadelerden oluşmasıdır. Tarama modelinde yürütülen bu çalışmada anketmaddelerinin tepki kategorilerinde yaygın olarak kullanılan; sıklık, zaman,miktar ve mesafe bildiren ifadelerin yanıtlayıcılar tarafından nasılalgılandığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yanıtlayıcılaraanlamca kapalı olan; “nadiren”, “çok uzak”, “az”  gibi derecelendirme sözcükleri ileoluşturulmuş tepki kategorileri içeren bir anket, daha sonra da sayısal olarakderecelendirilmiş tepki kategorileri içeren ikinci bir anket verilmiştir.Yanıtlayıcıların ilk ankette verdiği yanıtlar ile ikinci ankette verdiğiyanıtların frekansları sayılarak çapraz tablolar ile eşleştirilmiş, kategorilerarası uyuma Kappa istatistiği ile bakılmıştır. böylece yanıtlayıcıların ilkankette verilen tepki kategorilerine sayısal olarak yükledikleri anlamlarortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları yanıtlayıcıların sayısalolarak ifade edilmeyen, “nadiren”, “çok uzak”, “az” gibi ifadeleribirbirlerinden farklı algıladıklarını göstermektedir. Yanıtlayıcılar zamanı,sıklığı, miktarları ve mesafeleri birbirlerinden farklı nitelendirdikleri içinölçme araçlarında kişiden kişiye göre değişebilecek ifadelerin yer almasısonuçların objektifliğine zarar verecektir. Bunu engellemek için olabildiğincenet, herkes için aynı anlama gelen ve mümkünse sayısallaştırılmış tepkikategorilerine yer verilmesi önerilebilir.

Kaynakça

Anderson, P., Morgan, G. (2008). Developing tests and questionnaires for national assessment of educational achievement. (2.baskı). Washington: Worldbank Publications.

Arklan, Ü., Akdağ, M.(2016). Gündelik yaşamın sosyal medyası sosyal medyanın gündelik yaşamı: İlişkisel ve etkileşimsel perspektiften uygulamalı bir çalışma. Vizyoner Dergisi. 7(16), 16-34.

Babbie, E. (2010). The Practice of Social Research. (12. baskı). Belmont: Wadsworth, Cengage Learning

Bayat, B. (2014).Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “Likert” ölçek kurma tekniği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(3), 133-151.

Connaway, L.S., and Powell; R.R. Basic Research Methods for Librarians. Greenwood Publishing Group.

Dubois, B., and Burns, J.A. (1975). An analysis of the meaning of the question mark response category in attitude scales. Educational and Psychological Measurement. 35(4), 869-884.

Engel, R.J., Schutt, R.K. (2005). The practice of research in social work. SAGE

Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayınevi

Foody, W. (1994). Constructing questions for interviews and questionnaires. Cambridge University Pres.

Frary, R.B. (1996). Hints for designing effective questionnaires. Practical Assessment, Research & Evaluation, 5(3).

Gillham, B. Developing a Questionnaire. (1.baskı). Continuum International Publishing Group.

Gwet, Kilem L. (2001). Statistical Tables for Inter-Rater Agreement. Gaithersburg: StatAxis Publishing.

Holdaway, E.A. (1971) Different response categories and questionnaire response patterns. The Journal of Experimental Education. 40(2), 57-60.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemleri. (13.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Pace, C.R. and Friedlander, J. (1982). The meaning of response categories; how often is “occasionally”, “often” and “very often”? Research in Higher Education. 17(3), 267-281.

Peterson, R.A. (2000). Constructing effective questionnaires. SAGE

Uysal, Ş. (1974). Sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan araçların geçerlik ve güvenirlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1). 67-87

Süzer, M. (2000). Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1).123-133

Wilson, N. and McClean, S. (1995). Questionnaire Design: A practical Introduction. University of Ulster.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431415, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {667 - 680}, doi = {10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415}, title = {ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ}, key = {cite}, author = {BAĞCAN BÜYÜKTURAN, Esin} }
APA BAĞCAN BÜYÜKTURAN, E . (2018). ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 667-680 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415
MLA BAĞCAN BÜYÜKTURAN, E . "ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 667-680 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/37322/431415>
Chicago BAĞCAN BÜYÜKTURAN, E . "ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 667-680
RIS TY - JOUR T1 - ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ AU - Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415 DO - 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 667 EP - 680 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ %A Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN %T ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415 %U 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415
ISNAD BAĞCAN BÜYÜKTURAN, Esin . "ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 667-680 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431415
AMA BAĞCAN BÜYÜKTURAN E . ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 667-680.
Vancouver BAĞCAN BÜYÜKTURAN E . ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 680-667.

272811 86561

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tahsin FIRAT, Duygu KOÇAK

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Münevver İLGÜN DİBEK, Hatice Çiğdem YAVUZ, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

Münevver BAŞMAN, Müge ULUMAN, Emine Burcu TUNÇ

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Dila Nur YAZICI, Cansu YILDIZ, Mine Canan DURMUŞOĞLU

THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION

Kani ÜLGER

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN