Rüzgar Tutucular ve Binalardaki Enerji Verimliliği

Bu çalışma geleneksel havalandırma yöntemleri üzerinedir. Rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olduğundan beri yerleşim tasarımı ve uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacıda bu konu üzerinedir. Tarihsel süreçte ilk olarak Mimar Arastu’nun ve Romalı mimar Vitrivius’un kentsel tasarım ve mimarlıkta rüzgar enerji yönetimi konuları üzerinde durdukları görülmüştür. Rüzgar tutucular soğutma sistemleri olmalarının yanı sıra binalar için en önemli doğal havalandırma araçlarıdır. Bu nedenle rüzgar tutucular sıcak, kurak ve nemli iklimlerin olduğu İran’ ın yerel mimarisinde çokca görülür. Yüzyıllardır İran’ın sıcak-kurak ve sıcak-nemli bölgelerindeki iklim ve hava durumlarına göre tasarlanan şehirler örnek olarak ele alınabilir. Geleneksel İran mimarisi farklı bölgelerdeki güneş, rüzgar, soğuk, sıcak hava ve diğer bütün hava koşullarından doğrudan etkilenmektedir.

Wind Catchers and Energy Efficiency in Buildings

This study is based on traditional ventilation methods. Since wind energy, one of the renewable energy resources, has long been used in settlement designs and practices, it is examined as the most important goal of the study. Architect Arastu (in 4th century BC) and Roman Architect Vitrivius (in 1st century BC) first dwelled upon wind energy management in urban design and architecture in historical period. It is intended to evaluate Wind Catcher as a cooling system and as the most important natural ventilation method of buildings. Thus, wind catcher is commonly seen in local architecture of Iran where there is a hot, arid and humid climate. Cities that have been designed for centuries according to climate conditions and weather conditions in hot-arid and hot-humid regions of Iran are taken as examples. Traditional Iranian architecture is directly affected from sun, wind, humidity, cold, hot air and all other weather conditions in various regions.

___

 • [1] Global Wind Energy Report, 2007. Global Wind Energy Council (GWEC), www.gwee.net
 • [2] Soflaei, F., 2003. Sustainability of Climatic-Sensitive Elements in the Iranian Traditional Architecture of Hot–Arid Regions, 6th International Conference on Humane Habitat (ICHH2004), pp. 133-154, Mumbai, India.
 • [3] Passe, U., Battaglia,F., 2015. Designing Spaces for Natural Ventilation, An Architect’s Guide, Routledge Press.
 • [4] Mahmodi, N., 2003. Cooling Effect of SABAT on Urban Space of Hot Arid Region of Iran, 3.rd Energy Performance of Building Intenational Conferences, pp.252-263
 • [5] Allard, F., 2002. Natural Ventilation in Buildings: A Design Handbook (BEST (Buildings, Energy and Solar Technology), Publisher: Routledge.
 • [6] Roaf, S., 1998. The Wind catchers of Yazd, PhD. Thesis, Oxford Polytechnic.
 • [7] Bahadori MN, Dehghani-sanij AR., 2014. Wind towers: architecture. In: Sayigh A, editor. Climate and sustainability. Springer International Publishing.
 • [8] Ghaemmaghami, P.S., Mahmoudi, M. 2005. Wind tower a natural cooling system in Iranian traditional architecture, 5th international conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Santorini, Greece.
 • [9] Abdaei, K. and Azami, A., 2013. Sustainability Analyses of Passive Cooling Systems in Iranian Traditional Buildings approaching Wind-Catchers, Recent Advances in Energy, Environment and Development, pp.124-129.
 • [10] Montazeri,H., Montazeri, F., Azizian R. and Mostafavi, S. 2010. Two-sided wind catcher performance evaluation using experimental, numerical and analytical modeling, Renewable Energy, vol. 35, issue 7: 1424-1435.
 • [11] Maleki, B.A., 2011. Wind Catcher: Passive and Low Energy Cooling System in Iranian Vernacular Architecture, International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”, pp.130-137, available at http://www.archca.com/pdf/21-IJTPE-Issue8-Vol3-No3-Sep2011-pp130-137.pdf
 • [12] Roaf, S., 1982. Wind-Catchers In: Beazley, E. and Harverson, M. Living With the Desert, pp. 57- 72. London: Aris & Phillips.
 • [13] Zarandi, M. M., 2009. Analysis on Iranian Wind Catcher and Its Effect on Natural Ventilation as a Solution towards Sustainable Architecture (Case Study: Yazd), World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol:3, No:6, pp.668-673
 • [14] Li, L. and C. Mak, 2007. The assessment of the performance of a windcatcher system using computational fluid dynamics. Building and Environment, 42(3): 1135-1141.
 • [15] Hojjatollah Rashid kolvir and Nushinpishkar, 2014. Identification and Analysis of Architectural Features of Windcatcher in Yazd, Middle-East Journal of Scientific Research 21 (6): 984-992, available at http://www.idosi.org/mejsr/mejsr21(6)14/17.pdf
 • [16] Yavarinasab, K. and Mirkhalili, E.A., 2013. Investigation the wind catchers of residential houses in Yazd Province, Iran, Journal of American Science; 9(7): 276-285
 • [17] Azami, A., 2005. Badgir in traditional Iranian architecture, 5th international conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Santorini, Greece.
 • [18] The lighthouse: The UK’s first zero-emission home, available at http://inhabitat.com/lighthouse-uks-first-zero-emission-home/