Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin ağız sağlığı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir grup Türk dişhekimi öğrencisinin ağız sağlığı tutum ve davranışlarının ve preklinik ve klinik öğrencilerin davranış farklılıklarını Hiroshima University-Dental Behavioural Inventory (HU-DBI) kullanarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okumakta olan 1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencileri davet edildi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri 1) tüm sorulara cevap verilmesi 2) doğum tarihlerinin ve cinsiyetlerin bildirilmesiydi. Çalışmada öğrencilerin ağız hijyeni alışkanlık ve davranışlarının belirlenmesi için 20 soruluk HU-DBI anketinin İngilizce formu uygulandı. HU-DBI skorunun gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Mann Whitney U test kullanıldı. HU-DBI skorunun preklinik ve klinik sınıflar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Anlamlılık p

Evaluation of oral health attitudes and behaviors of Yeditepe University Dental Faculty students

Aim: The aim of this study was to evaluate the oral health attitudes and behaviors of a group of Turkish dentist students and the behavioral differences of pre-clinical and clinical students using Hiroshima University - Dental Behavioral Inventory (HU-DBI). Matherials and Method: 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th grade students who were studying in/at Yeditepe University Faculty of Dentistry in 2018-2019 academic year were invited to the study. To determine the oral hygiene habits/ routines and behaviors of the students, the English form of the 20-item HU-DBI questionnaire was applied. Kruskal Wallis test was used for the comparison of HU-DBI scores between the groups and Mann Whitney U test was used for determining the group causing the difference. Statistical significance was determined at the level of p

Kaynakça

1. Offenbacher S. Periodontal diseases: pathogenesis. Ann Periodontol 1996;1:821-878.

2. Cardoso EM, Reis C, Manzanares-Cespedes MC. Chronic periodontitis, inflammatory cytokines, and interrelationship with other chronic diseases. Postgrad Med 2018;130:98-104.

3. Borgnakke WS. Does Treatment of Periodontal Disease Influence Systemic Disease? Dent Clin North Am 2015;59:885-917.

4. Usman S BS, Sargod SS. Oral Health Knowledge and Behavior of Clinical Medical, Dental and Paramedical studentsin Mangalore. J Oral Health Comm Dent 2007;1:46- 48.

5. Peker I, Alkurt MT. Oral Health Attitudes and Behavior among a Group of Turkish Dental Students. Eur J Dent 2009;3:24-31.

6. Kawamura M, Aoyama H, Sasahara H, Tsuchida K, Nagao M, et al. Behavioral dental science. Part VIII. The dentist's rating and adolescents' perceptions of oral health. Nihon Shishubyo Gakkai Kaishi 1988;30:1097- 1107.

7. Levin L, Shenkman A. The relationship between dental caries status and oral health attitudes and behavior in young Israeli adults. Journal of dental education 2004;68:1185-1191.

8. Komabayashi T, Kwan SYL, Hu D-Y, Kajiwara K, Sasahara H, et al. A comparative study of oral health attitudes and behaviour using the Hiroshima University-Dental Behavioural Inventory (HU-DBI) between dental students in Britain and China. Journal of oral science 2005;47:1-7.

9. Doğan B, Filizi K, Küçükdoğan Ü. Diş hekimliği öğrencilerinin cinsiyete bağlı ağız sağlığı hakkındaki davranış ve düşünceleri. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009;26:87-93.

10. Rong W, Wang W, Yip H. Attitudes of dental and medical students in their first and final years of undergraduate study to oral health behaviour. European Journal of Dental Education 2006;10:178-184.

11. Kawamura M. Dental behavioral science Part IX. Bilinguals' responses to the dental behavioral inventory (HUDBI) written in English and in Japanese. J Hiroshima Univ Dent Soc 1992;24:185-191.

12. Barrieshi-Nusair K, Alomari Q, Said K. Dental health attitudes and behaviour among dental students in Jordan. Community dental health 2006;23:147.

13. Kawamura M, Honkala E, Widström E, Komabayashi T. Cross?cultural differences of self?reported oral health behaviour in Japanese and Finnish dental students. International dental journal 2000;50:46-50.

14. Yildiz S, Dogan B. Self reported dental health attitudes and behaviour of dental students in Turkey. European journal of dentistry 2011;5:253.

15. Polychronopoulou A, Kawamura M, Athanasouli T. Oral self-care behavior among dental school students in Greece. Journal of oral science 2002;44:73-78.

16. Sato M, Camino J, Oyakawa HR, Rodriguez L, Tong L, et al. Effect of dental education on Peruvian dental students’ oral health-related attitudes and behavior. Journal of dental education 2013;77:1179-1184.

17. Jaramillo JA, Jaramillo F, Kador I, Masuoka D, Tong L, et al. A comparative study of oral health attitudes and behavior using the Hiroshima University-Dental Behavioral Inventory (HU-DBI) between dental and civil engineering students in Colombia. Journal of oral science 2013;55:23-28.

18. Kawamura M, Honkala E, Widstrom E, Komabayashi T. Cross-cultural differences of self-reported oral health behaviour in Japanese and Finnish dental students. Int Dent J 2000;50:46-50.

19. Neeraja R, Kayalvizhi G, Sangeetha P. Oral Health Attitudes and Behavior among a Group of Dental Students in Bangalore, India. Eur J Dent 2011;5:163-167.

20. Al-Omari QD, Hamasha AA. Gender-specific oral health attitudes and behavior among dental students in Jordan. J Contemp Dent Pract 2005;6:107-114.

21. Dagli RJ, Tadakamadla S, Dhanni C, Duraiswamy P, Kulkarni S. Self reported dental health attitude and behavior of dental students in India. Journal of oral science 2008;50:267-272.

22. Polychronopoulou A, Kawamura M. Oral self?care behaviours: comparing Greek and Japanese dental students. European Journal of Dental Education 2005;9:164- 170.

Kaynak Göster

7tepe Klinik
  • ISSN: 2458-9586
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

4b3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Periodontoloji kliniklerine başvuran hastaların periodontal sağlık durumlarının ve sigara kullanımlarının değerlendirilmesi: Retrospektif kesitsel bir çalışma (Bölüm I).

Ogül Leman TUNAR, Hazel Zeynep KOCABAŞ, Gizem İNCE KUKA, Ebru ÖZKAN KARACA, Berkay ÖZATA, Hare GÜRSOY, Bahar KURU

Comparison of the effects of two different types of retainers used in implant-supported overdenture prosthesis on patient satisfaction

Sercan KÜÇÜKKURT, Çağlayan ÖZTÜRK

Promax artefakt azaltma algoritmasının titanyum ve zirkonyum implantların oluşturduğu artefaktlar üzerine etkisi

Cansu BÜYÜK, BELDE ARSAN, Tamer Lütfi ERDEM, Özgür ERDOĞAN

Süt dişi çekim nedenlerinin retrospektif değerlendirmesi

Çağrı BURDURLU, Volkan DAĞAŞAN, FATİH CABBAR, Can KARAKURT, Berkem ATALAY

RGB-D derinlik kamerasının farklı görüntüleme mesafelerinde veri doğruluğunun incelenmesi

TAMER ÇELAKIL

Markası bilinmeyen dental implantların protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu

Betül HAMİTOĞLU, Zeynep ÖZKURT KAYAHAN

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin ağız sağlığı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Ebru ÖZKAN KARACA, Ogül Leman TUNAR

Düşük doz lazer tedavisinin sagittal split ramus osteotomisi sonrası meydana gelen duyu değişiklikleri üzerine etkisi

Nur ALTIPARMAK, Seçil ÇUBUK, Tolga KENCER, Burak BAYRAM

Remineralizasyon materyalleri ve teknolojilerine güncel bakış

Gizem DEMİR

Protezle ilişkili travmatik ülser olarak yanlış tanı konulan oral skuamöz hücreli karsinom: Bir olgu sunumu

CEYDA ÖZÇAKIR TOMRUK, Dilek ÇANKAYA UYAN