Sebaceous glands within odontogenic cysts

Aim: Sebaceous glands are rarely observed in odontogenic cysts whereas these structures are the histopathologic features of dermoid cysts. Dermoid cyst growth is slow and its biologic behaviour is silent; after the cyst is removed, recurrence is not observed. However, there are some developmental odontogenic cysts that have a local aggressive course and high levels of recurrence and sebaceous glands may present in these types of cyst. The aim of the study is to evaluate the histopathologic and clinical features of odontogenic cyst with sebaceous gland. Materials and Method: 14 odontogenic cysts with sebaceous glands were reported in the present study. Histopathological features, locations and numbers of sebaceous glands were evaluated. Histochemical (PAS) and immunohistochemical (S100 protein, Pan Cytokeratin, Cytokeratin 19 and EMA ) examinations were also performed. Results: In the present study, 14 patients, 9 (64%) male and 5 (36%) female with a mean age of 42 years were included. The cysts were located in the mandible of 10; while four of them were in the maxilla. All lesions were developmental odontogenic cysts. Microscopic evaluation revealed that sebaceous glands were only in the fibrotic cyst wall in 11 cases, in the intraepithelial location in 1 case and 2 cases showed three different sites as intraepithelial, subepithelial and wall. Conclusions: When the sebaceous glands are observed histopathologically, there is a tendency to diagnoisis as a dermoid cyst. Therefore, the differential diagnosis between odontogenic cyst with sebaceous glands and intraosseous dermoid cysts has great importance for management or different follow-up options.

Odontojen kistlerde yağ bezi lobulüsü

Amaç: Dermoid kistlerde bulunan yağ bezi lobulüsü odontojen kistlerde enderdir. Dermoid kistler yavaş büyür ve biyolojik davranışları sesizdir, kist çıkartıldıktan sonra yerel yineleme görülmez. Oysaki bazı gelişimsel odontojen kistler lokal agresif bir klinik gidiş gösterir, yerel yineleme oranları yüksektir; bu tip kistlerde yağ bezi lobülüsü bulunabilir. Bu çalışmanın amacı yağ bezi lobülüsü içeren odontojen kistlerin klinik ve histopatolojik olarak incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada yağ bezi lobulüsü içeren 14 odontojen kist olgusunun histopatolojik özellikleri, yağ bezi lobulüslerinin sayısı ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak incelendi. Histokimyasal (PAS) ve immunhistokimyasal (S100 proteini, Pan Sitokeratin, Sitokeratin 19 and EMA ) incelemeleri de yapıldı. Bulgular: Çalışmada 14 olgu incelendi, bunların 9’u erkek (%64), 5’i (%36) kadındı. 14 odontojen kist olgusunun, 10’u mandibulada, 4’ü maksillada bulunuyordu. Lezyonların hepsi gelişimsel odontojen kistti. Mikroskopik incelemede 11 olguda yağ bezi lobulusü yalnızca fibrotik kist duvarında, 1’inde yağ bezi lobulüsü epitel içinde yer almıştı, 2’sinde ise hem epitel içinde, hem epitelin hemen altında, hem de fibrotik duvarda izlendi. Sonuç: Bir kistte histopatolojik olarak yağ bezi lobulüsü görüldüğünde dermoid kist tanısı koyulması eğilimi vardır. Bu nedenle ayırıcı tanıya yağ bezi lobulüsü içeren odontojen kistlerin alınması hasta yönetimi ve farklı izlem seçenekleri açısından oldukça önemlidir

Kaynakça

1. Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. Chapter 10 Cyst of the Jaws and Neck. In: Oral Pathology Clinical Pathologic Correlations. 7th ed. St. Louis, Missouri, Elseviere; 2017. p.245-266.

2. Tekkesin MS, Olgac V, Aksakalli N, Alatli C. Odontogenic and nonodontogenic cysts in Istanbul: analysis of 5088 cases. Head Neck 2012; 34: 852-855.

3. Slootweg PJ. Lesions of the jaws. Histopathology 2009; 54: 401-418.

4. Wenig BM. Section 4. The Neck. Chapter 12 Non- Neoplastic Lesions of the Neck. In: Atlas of Head and Neck Pathology. 3rd. ed. Philadelphia, Elsevier: 2016. p.549- 550.

5. Torske KR, Benson GS, Warnock G. Dermoid cyst of the maxillary sinus. Ann Diagn Pathol 2001; 5: 172-176.

6. Bodner L, Woldenberg Y, Sion-Vardy N. Dermoid cyst of the maxilla. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:453-455.

7. Allon DM, Calderon S, Kaplan I. Intraosseous Compound-type Dermoid Cyst of the Jaw. Case Report. IJHNS 2010; 1: 103-106.

8. Gorlin RJ. Potentialities of oral epithelium manifest by mandibular dentigerous cyst. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1957; 10: 271-284.

9. Spouge JD. Sebaceous metaplasia in the oral cavity occurring in association with dentigerous cyst epithelium. Report of a case. Oral Surg Oral Med 1966; 21: 492- 498.

10. Brannon RB. The odontogenic keratocyst. A clinicopathologic study of 312 cases. Part II. Histologic features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977; 43: 233-255.

11. Christensen RE Jr, Propper RH. Intraosseous mandibular cyst with sebaceous differentiation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982; 53: 591-595.

12. Vuhahula E, Nikai H, Ijuhin N, Ogawa I, Takata T, et al. Jaw cysts with orthokeratinization: analysis of 12 cases. J Oral Pathol Med 1993; 22: 35-40.

13. Chi AC, Neville BW, McDonald TA, Trayham RT, Byram J, et al. Jaw cysts with sebaceous differentiation: report of 5 cases and a review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: 2568-2574.

14. Shamim T, Varghese VI, Shameena PM, Sudha S. Sebaceus differantiation in odontogenic keratocyst. Indian J Pathol Microbiol 2008; 51: 83-84.

15. Hosmani JV, Hugar D, Nayak RS. Dentigerous cyst with sebaceous differantiation. http://guident.net/articles/oral-pathology/152-dentigerous-cyst-with-sebaceous-differentiation.html. 2011. access 10.08.2018.

16. Kumar M, Modi TG, Bajpai M, Nanavati R. Rare presentatin of radicular cyst with sebaceous differantiation. S J Oral Sci 2014;1:120-122.

17. Li M, Urcmacher CD. Cutaneous Tissue. In: Mills SE, editor. Histology for Pathologists. 3rd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p.3-56.

18. Balogh K. Mouth, Nose and Paranasal Sinuses. In: Sternberg SS, editor. Histology for Pathologists. 2nd ed. Philedelphia, Lippincott-Raven; 1997. p.367- 390.

19. Squier CA, Finkelstein MW. Oral Mucosa. In: Nanci A, editor. Ten Cate’s Oral Histology. Development, Structure, and Function. 6th ed. St Louis, Missouri, Mosby; 2003. p.329- 375.

20. Komiyama K, Miki Y, Oda Y, Tachibana T, Okaue M, et al. Uncommon dermoid cyst presented in the mandible possibly originating from embryonic epithelial remnants. J Oral Pathol Med 2002; 31: 184-187.

21. Takeda Y, Oikawa Y, Satoh M, Nakamura S. Latent form of multiple dermoid cysts in the jaw bone. Pathol Int 2003; 53: 786-789.

22. Bodner L, Woldenberg Y, Sion-Vardy N. Dermoid cyst of the maxilla. Int J Oral Maxillofac Surg 2005; 34: 453- 455.

23. Bouqout JE, Müller S, Nikai H. 4. Lesions of the Oral Cavity. In: Gnepp DR, editor. Diagnostic Surgical Pathology of the Head and Neck. 2nd ed. Philadelphia, Elsevier; 2009. p.191-308.

24. Shear M, Speight PM. Cysts of the Oral and Maxillofacial Regions. 4th ed. Oxford, Blackwell Munksgaard; 2009: p.1-192.

25. Neville BW, Damm DD, Allen CMA, Chi AC. 15 Odontogenic Cyst and Tumors. In: Oral and Maxillofacial Pathology. 4th ed. St Louis, Missouri, Elsevier; 2016. p.632-689.

26. Cawson RA, Binnie WH, Speight PM, Barrett AW, Wright JM. Section 4. Odontogenic cysts. Part I. Developmental Cysts. In:. Lucas’s Pathology of Tumors of the Oral Tissues. 5th ed. London, Churchill Livingstone; 1999. p.119-126.

27. Pimpalkar RD, Barpande SR, Bhavthankar JD, Mandale MS. Bilateral orthokeratinised odontogenic cyst: A rare case report and review. J Oral Maxillofac Pathol 2014; 18: 262-266.

28. Abé T, Maruyama S, Yamazaki M, Essa A, Babkair H, et al. Intramuscular keratocyst as a soft tissue counterpart of keratocystic odontogenic tumor: differential diagnosis by immunohistochemistry. Hum Pathol 2014; 45: 110-118.

29.Hofrath H. Uber das vorkommen Von Talgdrussen in der Wandung einer Zahncyste, Zugelich ein Beitrag zur Pathogenese der kiefer-Zahncysten. Dtsch Monatsschr Zahn heilkd 1930; 2: 65-76.

30.Craig GT, Holland CS, Hindle MO. Dermoid cyst of the mandible. Br J Oral Surg 1980; 18: 230-237.

Kaynak Göster

497 353

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Güler Burcu SENİRKENTLİ, Resmiye Ebru TİRALİ

Gebe kadınların diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin incelenmesi

Selen GÜRSOY ERZİNCAN, Gizem İNCE KUKA, Hare GÜRSOY, Bahar KURU

Sebaceous glands within odontogenic cysts

FATMA NİHAN AKSAKALLI

Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up

Tayfun CIVAK, FAYSAL UĞURLU

Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Şuayip B. DUMAN, İbrahim S. BAYRAKDAR, YASİN YAŞA, Binali ÇAKUR

Dilde mikroinvaziv karsinom: Bir olgu sunumu

Erdoğan FİŞEKÇİOĞLU, Belde ARSAN, Gözde TURGUT, Gürcan VURAL

Onley blok greftleme sonrası kazanılan kemik miktarının dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi

MUAMMER ÇAĞRI BURDURLU, FATİH CABBAR, VOLKAN ÇAĞRI DAĞAŞAN, Sezer IŞIKSAÇAN

Comparison of curved canal preparations by means of three different root canal curvature measurement techniques

DİLEK TÜRKAYDIN, FATIMA BETÜL BAŞTÜRK, Seda ÖZYÖNEY, Yıldız GARİP BERKER, Hesna Sazak ÖVEÇOĞLU, Mahir GÜNDAY

Anterior Open Bite Treatment with Zygomatic Anchorage in Adult Patient: A case report

Defne ÇALDEMİR YANIK, Pınar ÜNLÜ KUTAY, SÖNMEZ FIRATLI

Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma

EDA DİDEM YALÇIN, Çiğdem BOZAN