Gebe kadınların diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin incelenmesi

Amaç: Periodontal hastalıkların; erken doğum, düşük doğum ağırlığı, gestasyonel diyabet, preeklampsi (gestasyonel hipertansiyon) ve gebeliğin kaybı gibi olumsuz gebelik sonuçlarına neden olduğu düşünülmektedir. Bu hastalıkların sebep olabileceği olumsuz gebelik sonuçlarını önleyebilmek amacıyla gebe bireylerin, gebelik ve periodontal hastalık arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan gebe bireylerin diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniğine başvuran 265 gebe dahil edildi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan, toplamda 20 sorunun yer aldığı gebelerin, diş-periodontal sağlık ve periodontal hastalık farkındalığı ile ilgili detaylı değerlendirmenin yapıldığı anketin katılımcılar tarafından doldurulması istendi. Bulgular: Gebelerin %48,3’ü günde 2 kez düzenli diş fırçalama alışkanlığı olduğunu belirtirken, sadece %3,8’inin düzenli ara yüz temizleyicisi kullandığı tespit edildi. Gebelik ile ağız sağlığı arasındaki olası ilişki hakkında gebelerin %51,3’ünün bilgi sahibi olmadığı görüldü. Gebelerin %56,6’sı gebelik boyunca diş hekimine gitmeyi düşünürken; bu kişilerin dişhekimine gitme sebeplerini çoğunlukla genel kontrol amaçlı (%24,9) veya ağrılarının olması (%24,2) durumunda olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmamızın bulguları gebelerin diş ve dişeti sağlığı ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Bu sonuçlar, üreme çağındaki tüm kadınların gebelik öncesi dönemden başlayıp diş-dişeti sağlığı ve genel sağlık arasındaki ilişkinin detaylı anlatıldığı ve farkındalık oluşmasını sağlayan eğitim programlarının düzenlemesine yönelik olan ihtiyacı göstermektedir.

Dental and periodontal health awareness assesment of pregnant women

Aim: It is thought that periodontal diseases cause adverse pregnancy outcomes such as preterm, low birth weight infant, gestational diabetes, preeclampsia (gestational hypertension) and abortion. In order to prevent these adverse pregnancy outcomes, pregnant individuals being aware of the relationship between pregnancy and periodontal diseases is of utmost importance. This study aims to evaluate the knowledge level of pregnant individuals living in Eastern Black Sea region. Material and Methods: 265 pregnant women who have consulted Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynaecology were involved in this study. Participants were asked to fill out a survey composed of 20 questions in total that assessed the awareness of dental-periodontal health and peri odontal diseases in detail. Results: %48,3 of pregnant women reported to brush their teeth twice a day regularly and only %3,8 were found to be using interdental-cleaning aids regularly. It was observed that %51,3 of pregnant women were not informed about the possible relationship between pregnancy and oral health. %56,6 of pregnant women reported that they considered going to the dentist during pregnancy. The majority of these participants considered going to the dentist for control purposes (%24,9) or due to pain (%24,2). Conclusion: The findings of our study have shown that the knowledge of pregnant women regarding dental and periodontal health is insufficient. These results reveal the need for programs designed for all women of reproductive age where the relationship between dental-periodontal health and systemic health is explained in detail and awareness is created starting from pre-pregnancy.

Kaynakça

1. Armitage GC. Bi-directional relationship between pregnancy and periodontal disease. Periodontol 2000 2013; 61: 160-176.

2. López NJ, Uribe S, Martinez B. Effect of periodontal treatment on preterm birth rate: a systematic review of meta-analyses. Periodontol 2000 2015; 67: 87-130.

3. Hashim R. Self-reported oral health, oral hygiene habits and dental service utilization among pregnant women in United Arab Emirates. Int J Dent Hyg 2012; 10: 142-146.

4. Honkala S, Al-Ansari J. Self-reported oral health, oral hygiene habits, and dental attendance of pregnant women in Kuwait. J Clin Periodontol 2005; 32: 809-814.

5. Yokoyama M, Hinode D, Yoshioka M et al. Relationship between Campylobacter rectus and periodontal status during pregnancy. Oral Microbiol Immunol 2008; 23: 55- 59.

6. Madianos PN, Lieff S, Murtha AP et al. Maternal periodontitis and prematurity. Part II: Maternal infection and fetal exposure. Ann Periodontol 2001; 6: 175-182.

7. Pitiphat W, Joshipura KJ, Rich-Edwards JW, Williams PL, Douglass CW, Gillman MW. Periodontitis and plasma C-reactive protein during pregnancy. J Periodontol 2006; 77: 821-825.

8. Gursoy Erzincan S, Alanya Tosun S, Ozkan Karaca E. Doğu Karadeniz bölgesindeki gebe kadınlarda periodontal hastalık farkındalığı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi. 7tepeklinik 2019; 15: 213-218.

9. Eren Kuru B, Ince Kuka G, Tunar OL. Role of the Mechanical Interdental Plaque Control in the Management of Periodontal Health: How Many Options Do We Have? . In: Gingival Disease-A Comprehensive and Professional Approach for Treatment and Prevention. 2018.

10. Gaffield ML, Gilbert BJ, Malvitz DM, Romaguera R. Oral health during pregnancy: an analysis of information collected by the pregnancy risk assessment monitoring system. J Am Dent Assoc 2001; 132: 1009-1016.

Kaynak Göster

493 352

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Onley blok greftleme sonrası kazanılan kemik miktarının dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi

MUAMMER ÇAĞRI BURDURLU, FATİH CABBAR, VOLKAN ÇAĞRI DAĞAŞAN, Sezer IŞIKSAÇAN

Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Şuayip B. DUMAN, İbrahim S. BAYRAKDAR, YASİN YAŞA, Binali ÇAKUR

Pedodonti kliniği hastalarının ağız boşluğunda Staphylococcus aureus ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) varlığı

YELİZ GÜVEN, EMİNE NURSEN TOPCUOĞLU, NİLÜFER ÜSTÜN, Dicle AKSAKAL, Mehmet Ziya DOYMAZ, OYA AKTÖREN, HATİCE GÜVEN KÜLEKÇİ

Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri

Ogül Leman TUNAR, Gizem İNCE KUKA, Hazel Zeynep KOCABAŞ, Ebru Özkan KARACA, Hare GÜRSOY, Bahar KURU

Karma dişlenme döneminde sabit dil paravanı uygulanan ön açık kapanış vakalarında yumuşak doku değişikliklerinin 3-boyutlu değerlendirilmesi

TANER ÖZTÜRK, Nisa Gül AMUK

Anterior Open Bite Treatment with Zygomatic Anchorage in Adult Patient: A case report

Defne ÇALDEMİR YANIK, Pınar ÜNLÜ KUTAY, SÖNMEZ FIRATLI

Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma

EDA DİDEM YALÇIN, Çiğdem BOZAN

Comparison of curved canal preparations by means of three different root canal curvature measurement techniques

DİLEK TÜRKAYDIN, FATIMA BETÜL BAŞTÜRK, Seda ÖZYÖNEY, Yıldız GARİP BERKER, Hesna Sazak ÖVEÇOĞLU, Mahir GÜNDAY

Dilde mikroinvaziv karsinom: Bir olgu sunumu

Erdoğan FİŞEKÇİOĞLU, Belde ARSAN, Gözde TURGUT, Gürcan VURAL

Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods

Fatmanur KETENCİ, DEFNE YALÇIN YELER, Melike KORALTAN, YENER ÜNAL