Effect of a universal adhesive on shear bond strengths of metal orthodontic brackets

Aim: Due to the development in operative dentistry, some new bonding systems have been presented. The aim of this study was to investigate the effects of the use of a last generation universal adhesive on in vitro shear bond strengths and compare with controls. Material and methods: This study was conducted with 68-extracted human premolar. The samples divided in to four groups. In-group 1, enamel surfaces were etched and brackets were bonded with Transbond XT adhesive primer (3M Unitek, Monrovia, Calif). In-group 2, one-step self-etching primer (Transbond plus self-etching primer, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA) was used. In group 3 teeth were etched 37% phosphoric acid for 10 seconds and brackets were bonded with universal adhesive (Clearfil Universal Bond, Kuraray, Noritake Dental Inc.) In-group 4, universal adhesive was used on self-etching mode. The same adhesive paste (Transbond XT, 3M Unitek, Monrovia, Calif) and light-curing times were used in all groups. Shear bond strengths of the samples were compared with analysis of variance (ANOVA). The amount of residual adhesive index (ARI) was also evaluated. Results: The mean shear bond strength values of 4 groups were 13.42±5.09 Mpa, 11.57±3.12 Mpa, 11.15±3.08, Mpa, 11,38±3.04 Mpa, respectively. There was no significant difference between the shear bond strengths of the groups. There was also no significant difference between the ARI scores. Conclusion: Universal adhesives can be used safely for orthodontic bracket bonding with etch or self-etching mode.

Metal ortodontik braketlerde üniversal adezivlerin makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerine etkisi

Amaç: Operatif diş hekimliğindeki gelişmeler ile birlikte bazı yeni bonding sistemleri tanıtılmıştır. Bu çalışmanın amacı son jenerasyon üniversal adezivlerin makaslama kuvvetlerine etkisinin araştırılması ve kontrol grubuyla karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 68 adet çekilmiş insan premolar dişi kullanıldı. Örnekler dört gruba ayrıldı. 1. grupta, mine yüzeyleri asitlendi ve braketler Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, Calif) adeziv primer ile yapıştırıldı. 2. grupta, tek basamaklı self-etch primer (Transbond plus self-etching primer, 3M Unitek, Monrovia, CA, USA) kullanıldı. 3. grupta dişler %37 lik fosforik asitle 10 saniye asitlendi ve braketler üniversal adeziv ile (Clearfil Universal Bond, Kuraray, Noritake Dental Inc.) yapıştırıldı. 4. grupta, universal adeziv self-etch modunda kullanıldı. Örneklerin makaslama bağlanma dayanım kuvvetleri varyans analiziyle (ANOVA) karşılaştırıldı. Ayrıca artık adeziv indeksi (AAİ) de değerlendirildi. Bulgular: Grupların ortalama makaslama kuvveti değerleri sırasıyla, 13,42±5,09 Mpa, 11,57±3,12 Mpa, 11,15±3,08, Mpa, 11,38±3,04 Mpa’dır. Gruplar arasında makaslama kuvvetleri ve AAİ skorları açısından anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Üniversal adezivler ortodontik braketlerin yapıştırılma sında asitle veya self-etch moduyla güvenle kullanılabilir.

___

Ishioka S, Caputo AA. Interaction between the dentinal smear layer and composite bond strength. J Prosthet Dent 1989; 61(2): 180-185.

Cal-Neto JP, Miguel JA. Scanning electron microscopy evaluation of the bonding mechanism of a self-etching primer on enamel. Angle Orthod 2006; 76(1): 132-136.

Trites B, Foley TF, Banting D. Bond strength comparison of 2 self-etching primers over a 3-month storage period. Am J Orthod Dentofacial Orthop Dec 2004; 126(6): 709- 716.

Bishara SE, Oonsombat C, Soliman MM, Warren JJ, et al. Comparison of bonding time and shear bond strength between a conventional and a new integrated bonding system. Angle Orthod 2005; 75(2): 237-242.

Buyukyilmaz T, Usumez S, Karaman AI. Effect of self-etching primers on bond strength--are they reliable? Angle Orthod 2003; 73(1): 64-70.

Bishara SE, VonWald L, Laffoon JF, Warren JJ. Effect of a self-etch primer/adhesive on the shear bond strength of orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119(6): 621-624.

Yamada R, Hayakawa T, Kasai K. Effect of using self-etching primer for bonding orthodontic brackets. Angle Orthod 2002; 72(6): 558-564.

Erhardt MC, Cavalcante LM, Pimenta LA. Influence of phosphoric acid pretreatment on self-etching bond strengths. J Esthet Restor Dent 2004; 16(1): 33-40; discussion 41.

Luhrs AK, Guhr S, Schilke R, Borchers L, et al. Shear bond strength of self-etch adhesives to enamel with additional phosphoric acid etching. Oper Dent 2008; 33(2):155-162.

Hamdani S, Anita G, Sodawala J, Gandhi S, Ali SM. The effect of pre-etching with 37% orthophosphoric acid on the shear bond strength of orthodontic brackets bonded using self-etching primer-adhesive system. Indian J Dent Res 2016; 27(5): 498-501.

Reynolds I. A review of direct orthodontic bonding. Br J Orthodont 1975; 2: 171-178.

Perdigão J, Kose C, Mena-Serrano AP, De Paula EA, et al. A new universal simplified adhesive: 18-month clinical evaluation. Oper Dent 2014; 39(2): 113-127.

Akdeniz BS, Oz AZ,Arıcı N, Demir O, Arıcı S. Using Hemostatic Agents During Orthodontic Bonding: An In Vitro Study. Turkish J Orthod 2015; 28: 38– 43.

Iijima M, Ito S, Yuasa T, Muguruma T, et al. Bond strength comparison and scanning electron microscopic evaluation of three orthodontic bonding systems. Dent Mater J 2008; 27(3): 392-399.

Hellak A, Ebeling J, Schauseil M, Stein S, et al. Shear Bond Strength of Three Orthodontic Bonding Systems on Enamel and Restorative Materials. Biomed Res Int 2016; 2016: 6307107.

Amm EW, Hardan LS, BouSerhal JP, Glasl B, Ludwig B. Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with self-etching primer to intact and pre-conditioned human enamel. J Orofac Orthop 2008; 69(5): 383-392.

Sharma S, Tandon P, Nagar A, Singh GP, et al. A comparison of shear bond strength of orthodontic brackets bonded with four different orthodontic adhesives. J Orthod Sci 2014; 3(2): 29-33.

Romano FL, Tavares SW, Nouer DF, Consani S, Borges de Araujo Magnani MB. Shear bond strength of metallic orthodontic brackets bonded to enamel prepared with Self-Etching Primer. Angle Orthod 2005; 75(5): 849-853.

Bishara SE, Oonsombat C, Ajlouni R, Laffoon JF. Comparison of the shear bond strength of 2 self-etch primer/ adhesive systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125(3): 348-350.

Cal-Neto JP, Carvalho F, Almeida RC, Miguel JA. Evaluation of a new self-etching primer on bracket bond strength in vitro. Angle Orthod 2006; 76(3): 466-469.

Larmour CJ, Stirrups DR. An ex vivo assessment of a bonding technique using a self-etching primer. J Orthod 2003; 30(3): 225-228.

Arnold RW, Combe EC, Warford JH, Jr. Bonding of stainless steel brackets to enamel with a new self-etching primer. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122(3): 274-276.

Sunna S, Rock WP. Clinical performance of orthodontic brackets and adhesive systems: a randomized clinical trial. Br J Orthod 1998; 25(4): 283-287.

Kim MJ, Lim BS, Chang WG, Lee YK, et al. Phosphoric acid incorporated with acidulated phosphate fluoride gel etchant effects on bracket bonding. Angle Orthod 2005; 75(4): 678-684.

Cehreli ZC, Altay N. Effects of a nonrinse conditioner and 17% ethylenediaminetetraacetic acid on the etch pattern of intact human permanent enamel. Angle Orthod 2000; 70(1): 22-27.

Dorminey JC, Dunn WJ, Taloumis LJ. Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with a modified 1-step etchant-and-primer technique. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124(4): 410-413.

Diniz AC, Bandeca MC, Pinheiro LM, et al. Influence of Different Etching Modes on Bond Strength to Enamel using Universal Adhesive Systems. J Contemp Dent Pract 2016; 17(10): 820-825.

Suzuki T, Takamizawa T, Barkmeier WW, Tsujimoto A, et al. Influence of Etching Mode on Enamel Bond Durability of Universal Adhesive Systems. Oper Dent 2016; 41(5):

___

7tepe Klinik
  • ISSN: 2458-9586
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

7b4.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The effects of a single high-dose injection of vitamin-D on healing of condylar fractures in osteoporotic rats

Uğur MERCAN, Yonca Betil KABAK, Akif TÜRER, Osman KELAHMETOĞLU, Deniz Gokce MERAL

Agresif periodontitisli hastalarda periodontal tedavinin oksidan ve antioksidan seviyeleri üzerine etkisi

Aysun AKPINAR, HÜLYA TOKER, VİLDAN BOSTANCI, ÖMER POYRAZ, HÜSEYİN AYDIN

Türkiye’deki ortodontistlerin klinik yaklaşımları ve tercihlerini etkileyen faktörler: Anket çalışması

Kübra Gülnur TOPSAKAL, Nisa Gül AMUK, YASEMİN NUR KORKMAZ

Çene cerrahisi hastaları i̇lk muayenede ne kadar süre konuşuyorlar?

Gamze ŞENOL, İlker BURGAZ, Şükran TÜFEKÇİOĞLU, Sina UÇKAN

Pediatrik oral patolojik lezyonların retrospektif değerlendirilmesi

Zeynep IŞIK, Zeynep Aslı GÜÇLÜ, AHMET EMİN DEMİRBAŞ, KEMAL DENİZ

Mandibular dişsiz molar bölgenin kesitsel morfolojisinin konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Zühre Zafersoy AKARSLAN, Fatma Nur YILDIZ, ZEYNEP FATMA ZOR, Songul YAPICI, İLKAY PEKER

Hygiene assessment of essix retainers via a patient questionnaire

DELAL DARA KILINÇ, GÜLŞİLAY SAYAR

Evaluation of the relationships among demographic factors, pain levels, dental anxiety and coping methods in adult dental patients

Kaan HAMURCU, SERCAN KÜÇÜKKURT, MEHMET BARIŞ ŞİMŞEK

Şiddetli obstrüktif uyku apnesinde oral apareyin tedavi etkinliği: Olgu sunumu

AHMET TAYLAN ÇEBİ

Microbial composition and non-surgical periodontal treatment of aggressive periodontitis: Two case reports

Dilek MAMAKLIOĞLU, Bahar EREN KURU, Maribasappa KARCHED, BAŞAK DOĞAN