Diş hekimliği öğrencilerinde periodontal risk faktörlerinin ve periodontal hastalık-sistemik bağlantı bilgisinin değerlendirilmesi

Giriş: Bu çalışma, dördüncü ve beşinci sınıf dişhekimliği öğrencilerinin periodontal hastalıklarla ilgili sistemik faktörlerini belirleme yeteneğini, sistemik hastalığı olan ve olmayan farklı derecelerde periodontal hastalığı olan bireylerin risk analizlerini ve klinik karar verme becerisini uygulama yeteneğini değerlendirmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, öğrencilerin periodontal hastalık risk faktörlerini ve periodontal hastalığı olan bireylerdeki klinik karar verme yetkinliğini değerlendirmek amacıyla bir anket formu uygulanmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi, Fisher’s Exact Ki-Kare testi, Continuity (Yates) Düzeltmesi ve Mc Nemar testi kullanıldı. Niceliksel verilerin gruplar arasında karşılaştırmalarında ise Mann Whitney U Test, grup içi değerlendirmelerinde Wilcoxon sign test kullanıldı. Anlamlılık p

Evaluation of risk factors and periodontal disease-systemic connection knowledge in dentistry students'

Aim: This study evaluated the ability of fourth and fifth grade dental students to determine systemic conditions related to periodontal diseases, the most important risk factors for achieving treatment of patients, and the ability to apply this knowledge to make clinical decisions regarding periodontal treatment. Materials and method: A twenty-one-item questionnaire was used in Yeditepe Faculty of Dentistry students to gain knowledge and confidence about clinical decision making at the beginning and end of the year. In order to compare the quantitative data Chi-Square Test, Fisher’s Exact Chi-Square test, Continuity (Yates) Correction and Mc Nemar tests were used. For the comparison of qualitative data between the groups, Mann Whitney U Test and for assessments to be made within the group Wicoxon sign test was used. Significance was evaluated at p

Kaynakça

1. Savage A, Eaton KA, Moles DR, Needleman I. A systematic review of definitions of periodontitis and methods that have been used to identify this disease. J Clin Periodontol 2009; 36: 458-467.

2. Kassebaum NJ, Bernabe E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJ, Marcenes W. Global burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression. J Dent Res 2014; 93: 1045-1053.

3. Humphrey LL, Fu R, Buckley DI, Freeman M, Helfand M. Periodontal disease and coronary heart disease incidence: a systematic review and meta-analysis. Journal of general internal medicine 2008; 23: 2079.

4. Genco RJ, Borgnakke WS. Risk factors for periodontal disease. Periodontol 2000 2013; 62: 59-94.

5. Krebs KA, Clem DS, 3rd. Guidelines for the management of patients with periodontal diseases. J Periodontol 2006; 77: 1607-1611.

6. Borgnakke WS. Does treatment of periodontal disease influence systemic disease? Dental Clinics 2015; 59: 885- 917.

7. Lee JH, Bennett DE, Richards PS, Inglehart MR. Periodontal referral patterns of general dentists: lessons for dental education. Journal of Dental Education 2009; 73: 199-210.

8. Tonetti MS, Jepsen S, Jin L, Otomo-Corgel J. Impact of the global burden of periodontal diseases on health, nutrition and wellbeing of mankind: A call for global action. Journal of clinical periodontology 2017; 44: 456-462.

9. Dockter KM, Williams KB, Bray KS, Cobb CM. Relationship between prereferral periodontal care and periodontal status at time of referral. J Periodontol 2006; 77: 1708-1716.

10. Williams KB, Burgardt GJ, Rapley JW, Bray KK, Cobb CM. Referring periodontal patients: clinical decision making by dental and dental hygiene students. J Dent Educ 2014; 78: 445-453.

11. Sanz M, Meyle J. Scope, competences, learning outcomes and methods of periodontal education within the undergraduate dental curriculum: a consensus report of the 1st European workshop on periodontal education– position paper 2 and consensus view 2. Euro J Dent Educ 2010; 14: 25-33.

12. Krebs KA, Clem DS. Guidelines for the management of patients with periodontal diseases. J Periodontol 2006; 77: 1607-1611.

13. John V, Lee S-J, Prakasam S, Eckert GJ, Maupome G. Consensus training: an effective tool to minimize variations in periodontal diagnosis and treatment planning among dental faculty and students. J Dent Educ 2013; 77: 1022-1032.

14. Friesen LR, Walker MP, Kisling RE, Liu Y, Williams KB. Knowledge of risk factors and the periodontal disease-systemic link in dental students’ clinical decisions. J Dent Educ 2014; 78: 1244-1251.

Kaynak Göster

321 220

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma

EDA DİDEM YALÇIN, Çiğdem BOZAN

Alveol kret yetersizliğinin extraoral otojen onley kemik greftleri ile ogmentasyonda tünel ve krestal isizyon tekniklerinin karşılaştırılması

Tuba DEVELİ, Muazzez SÜZEN, NUR ALTIPARMAK, Abdullah ÖZEL, İ. Sina UÇKAN

Diş hekimliği öğrencilerinde periodontal risk faktörlerinin ve periodontal hastalık-sistemik bağlantı bilgisinin değerlendirilmesi

Ebru Özkan KARACA

Halitosis: Periodontal hastalıklarla ilişkisi ve tedavi stratejileri

Ogül Leman TUNAR, Gizem İNCE KUKA, Hazel Zeynep KOCABAŞ, Ebru Özkan KARACA, Hare GÜRSOY, Bahar KURU

Anterior Open Bite Treatment with Zygomatic Anchorage in Adult Patient: A case report

Defne ÇALDEMİR YANIK, Pınar ÜNLÜ KUTAY, SÖNMEZ FIRATLI

Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Güler Burcu SENİRKENTLİ, Resmiye Ebru TİRALİ

Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Şuayip B. DUMAN, İbrahim S. BAYRAKDAR, YASİN YAŞA, Binali ÇAKUR

Gebe kadınların diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin incelenmesi

Selen GÜRSOY ERZİNCAN, Gizem İNCE KUKA, Hare GÜRSOY, Bahar KURU

Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods

Fatmanur KETENCİ, DEFNE YALÇIN YELER, Melike KORALTAN, YENER ÜNAL

Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study

HATİCE HOŞGÖR, FATİH MEHMET COŞKUNSES, BAHADIR KAN