Türk ve Dünya Romanında İki Ütopik Mekânı Mukayese Denemesi: ‘Simeranya’ ve ‘Pala’

Bu makalede Peyami Safa’nın Yalnızız romanındaki ‘Simeranya’ ile Aldous Huxley’nin Ada romanındaki ‘Pala’ incelenmiştir. İdeal toplum düzenini temsil eden bu yerlerdeki yaşama düzenini oluşturan kavramlar üzerinde durularak ‘Ütopya’ niteliği taşıyan bu mekânlar ile ilgili ortak bir yargıya varılmıştır

A Study On The Comparison of Two Utopic Places ın Turkish And Foreign Novels: “Simeranya” and “Pala”

In this article, ‘Simeranya’ in Peyami Safa’s novel Yalnızız and ‘Pala’ in Aldous Huxley’s novel Ada (Island) have been studied. The structure concents which form the life in these places which repserent ideal social structure have been emphasized and a common judgement about these places which have the characteristic of ‘Utopia’ have been reached. 

___

APA Sakallı, F. (2014). Türk ve Dünya Romanında İki Ütopik Mekânı Mukayese Denemesi: ‘Simeranya’ ve ‘Pala’ . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 73-84 .