Türk Mitoloji Sözlüğü (Altay-Yakut)

çalışmalar yapan Prof. Dr. İbrahim DİLEK’in hazırlamış olduğu bu eser; Mitoloji, Türk halk inançları, Eski Türk Dini, Şamanizm ve Destan gibi alanlarda çalışan araştırmacılar ile bu konulara ilgi duyan okuyuculara sunulmuş çok önemli bir kaynak kitap hüviyeti taşımaktadır
Anahtar Kelimeler:

-

The Dictionary of Turkish Mythology

Kaynak Göster

APA Yeşil, Y. (2014). Türk Mitoloji Sözlüğü (Altay-Yakut) . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (4) , 199-200 .