KIPÇAKLAR ile İlgili Kitaplar ve Murat ADJİ

kadim vakayinameler hakkında tafsilat verilir. Özellikle Çinlilerin Türkleri kötü- leyen hatta maymuna benzeten karşılaştırmalarına karşın kadim Türklerin yüzle- rini resimlerle ortaya kor. Yanı sıra Türk ve at bütünlüğünü de işaretler
Anahtar Kelimeler:

-

KIPCHAKS With Books And Murat ADJİ

Kaynak Göster

APA Pekin, S. (2014). KIPÇAKLAR ile İlgili Kitaplar ve Murat ADJİ . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (7) , 193-200 .