İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı

Öz “İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı*” adlı çalış- ma, Dr. Hasan Yürek tarafından kaleme alınmış derinlikli bir inceleme. Soluklu ve titiz bir çalışma sürecinin ürünü olan kitap, yaşayan yazarlarımızdan Mehmet Eroğlu’nun başlangıçtan bugüne kadar yayımlanmış on iki romanı üzerinde bü- tünlüklü bir inceleme olduğu kadar, yazar hakkında yapılmış ilk ve kapsamlı bir monografi olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak Göster

APA Demir, M . (2016). İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu’nun Romancılığı . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 0-0 .