Burhan Günel’in Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Bu makalede son dönem yazarlarımızdan Burhan Günel’in çocuk edebiyatı alanındaki eserleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada Burhan Günel’in çocuk ve edebiyat hususundaki görüşlerine değinildikten sonra Günel’in çocuk romanları ile çocuk hikâyelerinden söz edilmiştir. Sonuç bölümünde ise yazarın çocuk edebiyatı alanında verdiği eserler üzerinde bir yargıya varılmıştır.

A Study on Burhan Günel’s Works in the Field of Children’s Literature

This article aims to analyze Burhan Günel’s works which were written for children. In the study firstly the opinions of the writer about the relation between children and literature are touched on. Then general information about his novels concerning children and about his stories for children is given. In the conclusion part of the article evaluations and judgments are made about these works of him in the field of children’s literature.

Kaynakça

Günel Burhan, (1973) Evcilik Oyunu, Milliyet Yayınları, İstanbul

Günel Burhan, (1976) Ağlama Bebeğim, Milliyet Yayınları, İstanbul

Günel Burhan, (1980) Dost Eller, Milliyet Yayınları, İstanbul

Günel Burhan, (1998) Penceredeki Çocuk, Öteki Çocuk Kitapları, Ankara

Günel Burhan, (1998) Sevinç Dolu Bir Akşam, Karşı Yayınları, 4. Baskı, Ankara

Günel Burhan, (1998) Kayısı Ağacı, Karşı Yayınları, 2. Baskı, Ankara

Günel Burhan, (1999) ‘Çocuk ve Edebiyat’ Öğretmen Dünyası, Sayı: 237, Eylül 1999, s. 5 - 6

Günel Burhan, (2011) Yalnız Değilsin Artık, Koza Yayınları, Ankara

Günel Burhan, (2011) Doğa Ana’ya Yolculuk, Koza Yayınları, Ankara

Günel Burhan, (2011) Doğa Ana ile Tarih Baba, Koza Yayınları, Ankara

Günel Burhan, (2012) Beşinci Mevsim, Koza Yayınları, Ankara

Günel, Burhan, (2012) Kiralık Ağaçlar, Koza Yayınları, Ankara

Günel, Burhan, (2013) Lolita ile Pan, Koza Yayınları, Ankara

Günel, Burhan, (2013) Mantı Yiyen At, Koza Yayınları, Ankara

Sakallı Fatih, (2012) Şiiri Düzyazıyla Kuşatan Yazar: Burhan Günel’in Romancılığı, Otorite Yayınları, Ankara

Kaynak Göster

APA Sakallı, F. (2014). Burhan Günel’in Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserleri Üzerine Bir İnceleme . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 105-124 .