Azerbaycanda Bir Âşıklık Geleneği Türü: “Meyhanacılık”

Öz Âşıkların en önemli özelliklerinden biri irticâlen şiir söyleyebilmeleridir. Rastgele kişiler tarafından verilen bir ayak üzerine, belli ölçüt ve kaideler dahilinde şiir söyleyebilmek oldukça zor bir iştir. Âşıkların bu istidadlarını gösterdikleri yerlerden biri de âşık atışmalarıdır. Meyhanacılık irticali olarak icra edilen bir atışma türüdür. Azerbaycan’da “Ab- şeron Yarımadası” ismi verilen bölgede oldukça meşhur olan meyhanacılığın tanı- nırlığı her geçen gün artmaktadır. İcra edildiği yerlere bizzat giderek şahit olduğumuz bu gelenek günümüzde canlılığını koruyarak varlığını devam ettirmektedir. Bu makalemizde meyhanacılık geleneğinin tarihi gelişim sürecini, onun âşıklık geleneği ile benzer ve farklı yönlerini ve geleneğin günümüzdeki durumunun ne olduğunu incelemeye çalışacağız. Anahtar kelimeler: Meyhanacılık, İrticâli, Âşıklık, Atışma, Azerbaycan.

Kaynak Göster

APA Demir, D . (2016). Azerbaycanda Bir Âşıklık Geleneği Türü: “Meyhanacılık” . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (14) , 0-0 .