Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Temel tasarım eğitiminde bilgisayar teknolojisinin gerekliliği ve geleceği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgisayar teknolojisinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, beraberinde görselliği ve dolayısı ile görsel sanatları da insanoğlunun günlük hayatında zorunlu hale getirmektedir. Çağımızın sanatında dünyanın birçok yerinde özellikle gelişmiş ülkelerde sanat kavramı kabuk değiştirmektedir. Bilgisayara ve teknolojiye bağlı yeni sanat dalları ve sanatsal çalışmalar doğmaktadır. Gelecek kuşaklara sanatın gerekliliğini ve anlamını açıklayacak olan kişiler hiç kuşkusuz geleceğin görsel sanatlar eğitimcileri olacak olan şimdinin resim-iş öğretmenliği öğrencileridir. Geleceğin görsel sanatlar eğitimcisi olarak yetiştirilen öğrenciler geleceğin teknolojisine de hazır olarak yetiştirilmelidir. Sanatla ilgili eğitim veren tüm kurumlarda en önemli derslerden biri temel tasarım eğitimidir. Çünkü temel tasarım eğitimi dersi içinde görsel sanatların alfabesi olan sanatın elemanları ve ilkeleri öğrenciye kazandırılmaya çalışılır. Bu çalışmanın amacı; bilgisayar teknolojisine bağlı olarak sanat dünyasında yaşanan gelişmelerin güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde yer alan temel tasarım derslerinin içeriklerine yansıtılmasının gerekliliğini ortaya koymak, bu konuda

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The vertiginous improvements occurring in the computer technology, have been made necessary the visual things and thereby the visual arts in the mankind daily life. In our era art and in very many places of the world especially in improved countries, the art concept has been changed its crust. Completely new art branches and artistic works depend on computer and technology has been born. The people that will explain the meaning and necessity of the art to the next generations undoubtedly are the future’s visual art educators who are already the art teaching students. The students bringing up as the future’s visual art educators must be brought up ready also for the future’s technology. The Basic- design education is one of the most important lessons in the whole institutions that are giving education related to the art. Because the basic-design lesson tries to gain students the art’s principal and elements that are the alphabet of the visual arts. The aims of this study are to expose the necessity of reflections of the improvements occurring in the art world related the computer technology to the basicdesign lessons content took place in the fine arts education departments, to propose suggestions in this issue and explain the digital art concept with examples.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :