Yıl 2014, Cilt: 24 Sayı : 2 Sayfalar 111 - 120 2014-06-01
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Hatlarının Klorofil İçeriği ve Klorofil Floresansına NaCl Stresinin Etkileri
Effects of NaCl Stress on Chlorophyll Content and Chlorophyll Fluorescence in Sunflower (Helianthus annuus L.) Lines
Ahmad HEIDARI,Ali BANDEHAGH,Mahmood TOORCHI
10 261

Salinity is one of the important abiotic stresses that have adverse effects on photosynthesis, chlorophyll, fluorescence and their components. In this study, the influence of salinity (0, 100 and 200 mM NaCl) on chlorophyll and fluorescence was investigated in sunflower (H. annuus) lines (12 sunflower lines) for a period of one month in hydroponic culture system. The results showed that salt stress enhanced chlorophyll content in the first three weeks, but at last week, both levels of salinity declined it slightly. However, in non-stressed plants chlorophyll content increased during four weeks. The results indicated that salt stress affected chlorophyll content negatively only in long-term, but in shortterm salinity increased chlorophyll content by secondary effects. Among the 12 sunflower lines, the highest increase in chlorophyll content was observed in both sensitive and tolerant lines. Moreover, the results showed that severe stress increased Fv/Fm ratio from week 1 to week 3, but in week 4 this ratio decreased. After week 2 and unlike control plants, results represented an increase in both F and Fm values in stressed plants. It seems that Fm more increased than F, causing enhancement of Fv/Fm. It appeared that top (young) leaves in sunflower are adapted to remain active under salt stress to survive plant under long-term stress.
Tuzluluk, fotosentez, klorofil, floresans ve bunların bileşenleri üzerinde olumsuz etkileri olan önemli abiyotik streslerden biridir. Bu çalışmada, 12 adet ayçiçeği (H. annuus) hattının klorofil ve floresansı üzerine tuzluluğun (0, 100 ve 200 mM NaCl) etkisi, hidrofonik sistemde bir aylık dönem boyunca araştırılmıştır. Sonuçlar, tuz stresinin klorofil içeriğini ilk üç hafta içinde arttırdığını, fakat son hafta hafifçe düşürdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, stres uygulanmayan bitkilerde klorofil içeriği, dört hafta boyunca artmıştır. Araştırma sonuçları, tuz stresinin sadece uzun vadede klorofil içeriğini olumsuz etkilediğini, ancak kısa vadede tuzluluğun ikincil etkilerle klorofil içeriğini artırdığını göstermektedir. 12 ayçiçeği hattı arasında, en yüksek klorofil içeriği artışı, hem duyarlı hem de tolerant hatlarda gözlemlenmiştir. Ayrıca, sonuçlar, aşırı stresin Fv/Fm oranını 1. haftadan 3. haftaya kadar arttırdığını, fakat 4. haftada bu oranın azaldığını göstermektedir. İkinci haftadan sonra strese maruz bırakılmış bitkilerde, kontrol bitkilerine oranla hem F hem de Fm değerlerinde artış gözlenmiştir. Fdeğeri Fm değerine oranla daha fazla artmıştır, bu da Fv/Fm oranında iyileşmeye neden olmuştur. Bu üst (genç) ayçiçeği yaprakların uzun süreli stres altında daha aktif kalmaya adapte olması, bitkilerin uzun dönem stres koşullarında hayatta kalmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Akram MS, Ashraf M, Shahbaz M,Akram NA (2009). Growth and photosynthesis of salt-stressed sunflower (Helianthus annuus) plants as affected by foliar-applied different potassium salts.J. Plant Nutr. Soil Sci. 172:884-893.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Ahmad HEIDARI
Ali BANDEHAGH
Mahmood TOORCHI