Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teacch otizm programi unsurlarinin beden eğitimi ve sporda kullanimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Fiziksel aktiviteye katılım, otizm spektrumundaki bireylerin sosyal gelişimlerine ve kalıplaşmış hareketlerin azaltılmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Çeşitli araştırmalarda, bu bireylerin motor becerilerde tipik gelişim gösteren akranlarının gerisinde oldukları ortaya konmuştur. Bu gerilikler, gelişim çağında olan çocukların oyunlara katılamama ve düşük fiziksel aktivite seviyelerine sahip olmalarına etki etmektedir. Bireysel farklılıklar sebebiyle, tek bir eğitim programının tüm otizm tanılı bireylere uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple pek çok farklı eğitsel program mevcuttur. Yaygın olarak kullanılan yöntemlerden olan TEACCH Otizm Programı alanyazında sıklıkla konu edilmektedir. Sosyal, motor beceri ve aktivite seviyelerinin artırılması amacıyla, programın ‘fiziksel yapı, öngörülebilirlik, görsel çizelgeler, yapılandırılmış etkinlik/çalışma sistemleri, ve görsel destekler’ öğeleri beden eğitimi ve sporda uygulanabilir.

Özet İngilizce :

Physical activity participation has positive impact for improving social development and in reducing stereotypical movements of individuals with autism spectrum disorders (ASD). Studies report diminished motor skill level of individuals with ASD and this effects difficulty to join games and low physical activity levels within this population. Due to the nature of disability, there is no single, ideal education program for ASD. As a result, there are numerous educational options. A widely used program; TEACCH is frequently cited in the literature. Five components of this program may be applied to physical education and sports. These are physical layout, predictability, visual schedules, structured activity/work systems, visual supports.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :