Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenliği 2. sinif öğrencilerinin güzel sanatlara yönelik tutumlarinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencilerinin güzel sanatların görsel sanatlar alanına yönelik tutumlarını belirlemektir. Bunun için araştırmada, Wilson Sanders ve Michael Stuckhardt’ın geliştirmiş oldukları “Wilson-Stuckhardt Art Attitude Scale/Wilson-Stuckhardt Güzel Sanatlar Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfına devam eden toplam 135 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, t-testi, varyans analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin Wilson-Stuckhardt Güzel Sanatlar Tutum Ölçeği’nde yer alan olumlu ifadelere katıldıkları, olumsuz ifadelere ise katılmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin görsel sanatlara ilişkin tutumlarının “üniversite” ve “mezun oldukları lise” değişkenine göre farklılaşmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the attitudes of the 2 nd grade students of the department of classroom teaching towards the visual arts field of fine arts. For this study, the scale developed by Wilson Sanders and Michael Stuckhard “Wilson Stuckhardt Art Attitude Scale/Wilson-Stuckhardt Fine Arts Attitude Scale” were used. The study group consists of 135 students who attend 2nd class of department of elementary school teaching during the 2010-2011 academic year at the Dicle University Ziya Gokalp Faculty of Education and Gazi University Faculty of Education. T-test, analysis of variance and Sheffe test were used to analyze the data. According to the findings of the study, students agree with the positive statements in the Wilson-Stuckhardt Fine Arts Attitude Scale while they do not agree with the negative statements. In addition, this study determined that students’ attitudes pertaining to the visual arts did not differ according to ‘university’ and ‘high school of graduation’ variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :