Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Maltepe Güzin Dinçkök İlkokulu, İstanbul1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre düzenlenmiştir. Araştırmanın verileri İstanbul ili Anadolu yakasında görev yapan 351 sınıf öğretmeninden, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Düzeyi Testi (AÖDBDT) aracılığıyla toplanmıştır. AÖDBDT 19 maddeden oluşmaktadır ve testin hesaplanan Cronbach alfa değeri .75’tir. Toplanan verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve ortalama hesaplamaları yapılmış, ortalamaların karşılaştırılmasında ise t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeyleri orta seviyede bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme bilgi düzeyleri cinsiyet, mezun olunan okul, kıdem, lisansüstü eğitim alma ve hizmet içi eğitime katılma değişkenlerine göre farklılaşmakta, görev yapılan okul türü değişkenine göre farklılaşmamaktadır.

Özet İngilizce :

In this research it is aimed to determine the level of knowledge of primary school teachers’ alternative assessment and evaluation according to the relational survey model. The data of the research are gathered in the Anatolian side of Istanbul from 351 classroom teachers via personal information form and Alternative Assessment and Evaluation Knowledge Level Test (AAEKLT) prepared by the researcher. AAEKLT is formed of 19 items and the Cronbach alpha reliability coefficient is found .75. Analyses of data are made by frequencies, percentages and means in addition comparisons’ of the means are calculated with t-test, one way ANOVA. According to the results obtained from the study, the levels of primary school teachers alternative assessment and evaluation knowledge was found midlevel. Also the levels of primary school teachers’ alternative assessment and evaluation knowledge differentiated as to gender, graduated school, professional seniority and the type of school the teachers are in.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :