Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenci algılarına göre 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterlikleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2, Eğitim Bilimleri Bölümü3
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerini öğrencilerin algılarına dayalı olarak belirlemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2009-2010 öğretim yılında Elazığ ili Kovancılar ilçesinde eğitim ve öğretim etkinliklerine devam eden ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden küme örnekleme yolu ile seçilen 10 ilköğretim okulu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örnekleme alınan okullardaki 4. ve 5. sınıflarında eğitim gören toplam 415 öğrenciye Öğretmenin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri (ÖSYY) ölçeği uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin kendi sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerini algılama düzeylerinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Cinsiyet açısından kızlar erkeklere göre, sınıf değişkeni açısından 4. sınıflar 5. sınıflara göre öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini daha yüksek düzeyde algılamaktadırlar. Cinsiyet değişkeni açısından iki maddede kız öğrencilerin lehine; sınıf değişkeni açısından üç maddede 4. sınıf öğrencileri lehine görüşler arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the class management competence of grade 4 and 5 teachers working in primary cchools, dependant to the students' perceptions. The population of this study constitutes education and training activities in primary schools of Kovancılar district in Elazığ Province in the academic year 2009-2010. 10 primary schools selected through cluster sampling within this population comprise the sampling of this research. Classroom Management Competence of Teachers (CMCT) survey was applied to 415 4th and 5th class students in the sample. The data obtained as a result of the application demonstrates that the student’s own perception of their teachers’ classroom management competencies was very high. According to perceiving their teachers’ classroom management competencies, girls have higher perception than boys in gender and 4th class have better perception than 5th. There are significant differences between opinions in favor of girls in gender variable in two items, and in favor of 4th class students in class variable in 3 three items.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :