Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“kuantum öğrenme” temelli “öğreterek öğrenme” yönteminin ikinci yabancı dil olarak almancanın öğrenilmesine etkisi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmayla “kuantum öğrenme anlayışı” ile “öğreterek öğrenme” yönteminin birlikte uygulanmasının ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğrenilmesine etkisi saptanmaya çalışmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2004-2005 öğretim yılı Adıyaman Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarından 60 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla nitel veri analizi kullanılmıştır. Bulgular “kuantum öğrenme anlayışına dayalı öğreterek öğrenme yönteminin” ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğrenilmesine olumlu yönde katkı sağladığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Mit dieser Arbeit wurde versucht die Wirkung des Ansatzes “Quantum-Lernen” und der Methode “Lernen durch Lehren“ auf das Lernen des Deutschen als Tertiärsprache festzulegen. Die Arbeitsgruppe wurde aus 60 Schülerinnen und Schüler der Anatolischen Oberschule Mustafa Erdemoğlu aus Adıyaman-Besni im Schuljahr 2004-2005 bestanden. Für die Datensammlung wurde in der Arbeit qualitative Datenanalyse verwendet. Die Ergebnisse haben dargelegt, dass die Methode “Lernen durch Lehren” zusammen mit der Methode “Quantum lernen” eine positive Wirkung auf das Lernen des Deutschen als Tertiärsprache hat.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :