Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü1, Silvan Anadolu Lisesi2
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, İlköğretim Fen Bilgisi 7.sınıf öğretim programında bulunan “Ya Basınç Olmasaydı?” ünitesindeki katı, sıvı ve gaz basıncı konularının öğretilmesinde gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının ve Geleneksel Öğretim Yaklaşımının öğrencilerin grup içi erişileri, gruplar arası başarıları ve gruplar içi-gruplar arası bilgilerinin kalıcılığı üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Araştırmaya Diyarbakır il merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunun biri gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının uygulandığı deney ve diğeri geleneksel öğretim yaklaşımının uygulandığı kontrol grubu olmak üzere rasgele seçilmiş iki sınıftan oluşan toplam 77 öğrenci dâhil edilmiştir. Başarı Testi ön testinde grupların denk olduğu belirlenmiştir. Grupların erişileri, başarıları ve kalıcılıklarını tespit etmek için Başarı Testi uygulanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen verilere dayanılarak deney ve kontrol grubunun gruplar içi erişi düzeylerinin anlamlı bir farkla arttığı, gruplar arası başarılarında deney grubu lehine anlamlı fark bulunduğu, grup içi kalıcılığın oluştuğu ve gruplar arası kalıcılıkta fark oluşmadığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, in teaching the subjects such as solid, liquid, and gas pressure in the unit “if pressure never existed” involved in the science course programmed of 7th grade at primary school, the effects of Constructivist Learning Approach supported by reviewing strategy and Traditional Teaching Approach on intergroup achievements, intra-group success and on the permanence of inter and intra group knowledge were investigated. A total of 77 students from two classes selected at random in a primary school in the Diyarbakır province, were included into the study. One of the classes was taken as experimental group in which Constructivist Learning Approach supported by reviewing strategy was applied; the other was taken as control group in which Traditional Teaching Approach was applied. Both groups were determined to be equal in the pre-test of the Achievement Test. In addition, a success test was applied to reveal the achievement, success and permanence of the groups. On the basis of the data obtained from the study, it was observed that the experimental and control group’s levels of achievement has enhanced by a significant difference, there has been a significant difference in favor of experimental group in terms of intra-group success, inter- group retention has formed, and that there has been no difference in view of intra-group retention.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :