Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım konusundaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmada özel durum metodolojisi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2008–2009 öğretim yılında Trabzon ilindeki liselerde görev yapan gönüllü 20 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı açık uçlu anket kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin bağlam temelli yaklaşım hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin bağlam temelli yaklaşım hakkında seminerlerle ve kılavuzlarla bilinçlendirilmesi gerektiği önerileriyle tamamlanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine physics teachers views about context based approach. The case study metodology was used in this study. The sample is consist of 20 volunteer physics teachers who work at high school in Trabzon in 2008–2009 instruction year. The data was collected by using open-ended questionary. At the end of this study, it is determined that teachers have lack of information about context based approach. And study is concluded with the suggestions; in service courses including context based approach should be organised for teachers and teachers should be awared of with guides about context based approach.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :