ASKERİ HARCAMALAR, AMBARGO VE EKONOMİK BÜYÜME: İRAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öz İran 1970’lerin sonundan itibaren gerek iç, gerekse dışsal birçok olumsuz faktörün etkisinde kalan bir ülke olmuştur. Özellikle 1979 devrimi ve 1980’de başlayan 8 yıl süren Irak savaşı, işgücü ve sermaye kayıplarına neden olmuştur. Söz konusu bu kayıpların İran ekonomisinde ne gibi değişiklikler meydana getirdiği ambargo, yaptırımlar ve savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri bu çalışmada sınır testi yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre uzun dönemde askeri harcamaların ve ekonominin dışa açıklığın ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise askeri harcamaların büyüme üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkilerine karşılık, dışa açıklığın anlamlı etkiler doğurmadığı tespit edilmiştir.