Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji kaynaklari ve enerji depolanmasi kavramlarinin farkli öğrenim seviyelerinde öğrenilme durumunun araştirilmasi

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, İlköğretim, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı, Bayburt1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE, Biyoloji Eğitimi Anabil
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji kaynakları ve enerji depolanması kavramlarını anlama düzeylerini ve mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu araştırmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem dahilinde veri toplama aracı olarak kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan testte yazılı cevap gerektiren sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın pilot çalışması 45 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma doğrultusunda hazırlanan test ilköğretimden 35, ortaöğretimden 35 ve üniversiteden 25 öğrenci olmak üzere 95 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca, toplam 15 öğrenciyle mülakatlar yapılmıştır. Test ve mülakatlardan elde edilen veriler enerji kaynakları ve enerji depolanması kavramlarıyla ilgili anlamaların farklı kategorilerde olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu kavramların her üç öğrenim seviyedeki öğrenciler tarafından da yeterince anlaşılamadığı görülmüştür. İlaveten, ilköğretim seviyesinde enerji kaynakları ve enerji depolanması kavramlarının günlük hayatta kullanımı ile ilgili anlamı, ortaöğretim ve üniversite seviyelerinde ise daha çok bilimsel tanım ve okul bilgisi ön plana çıkmıştır. Ayrıca, tüm öğrenim seviyelerinde bu kavramlarla ilgili kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, öğretim programlarının hazırlanmasında kullanılabilmektedir.

Özet İngilizce :

This paper describes an investigation of the conceptions and misconceptions of energy resources and energy storage held by students at primary and secondary schools and student teachers at a faculty of education. The study employed developmental research methodology. In order to collect the data, both a conceptual understanding test and semi-structured interviews were used. Before the main study, a pilot study was conducted with 45 students, thereby, some revisions could be done to improve the test’s quality. A total of 95 students (35 from primary, 35 from secondary and 25 from university)responded to the test, which consisted of questions that require written answers. In addition, interviews were conducted with 15 students in total. The data from students of primary school that energy sources and energy storage concepts to the fore front the use of daily life while the secondary and university levels came to the fore in the more scientific definition. The test and interviews showed that the concepts of energy resources and energy storage were not fully understood by the students. Misconceptions have been determined at all levels of education. Implications for curriculum and school education are drawn from the results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :