Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakır il sınırları içerisinde yayılış gösteren bazı yonca (medicago l.) türlerinde ağır metal düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi1, Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü2
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Diyarbakır ilinde yayılış gösteren Medicago noeana Boiss., Medicago orbicularis (L) Bart., Medicago polymorpha L. var. Vulgaris (Bent.) Shinners, Medicago rigidula (L) All. var. rigidula ve Medicago rigidula (L) All. var. Submitis (Bois.) Heyn’in gövde, yaprak ve meyvelerinde Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn miktarları atomik absorbsiyon spektrometresi ile tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, çalışılan türlerin tüm organlarında ağır metal seviyeleri Fe>Mn>Zn>Cu>Ni şeklinde belirlenmiştir. Organlar karşılaştırıldığında yapraklardaki Fe, Mn, Zn, Cu ve Ni miktarlarının gövde ve meyveye göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışılan ağır metallerden Pb, Co ve Cr ise belirlenememiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn were determined by atomic absorption spectrometer in the steam, leaf and fruit of Medicago noeana Boiss., Medicago orbicularis (L) Bart., Medicago polymorpha L. var. Vulgaris (Bent.) Shinners, Medicago rigidula (L) All. var. rigidula ve Medicago rigidula (L) All. var. Submitis (Bois.) Heyn distributed in Diyarbakır Province. The obtained results showed that heavy metal levels were in the following order Fe>Mn>Zn>Cu>Ni in the all organs of studied species. Fe, Mn, Zn, Cu and Ni levels were the highest in the leaves when compared to steam and fruit. Among the heavy metals studied Pb, Co and Cr were not detected.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :