Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafi bilgi sistemleri kavramina metaforik bakiş

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı coğrafya öğretmen ve adaylarının günümüzde mekana ait sorgulama ve analizlerde kullanımı önemli hale gelen Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) yönelik algılarını tespit etmektir. Araştırmada belirli bir olgunun nasıl algılandığının derinlemesine incelenmesi planladığından fenomenoloji (olgubilim) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya farklı illerde görev yapan 25 coğrafya öğretmeni ile eğitim fakültesinde öğrenim gören 20 coğrafya öğretmen adayı dahil edilmiştir. Çalışma grubunun incelenen kavramla ilgili düşünce ve görüşlerine yönelik veriler metafor tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda toplam 40 metaforun kullanıldığı belirlenmiştir. Öğretmenler ile öğretmen adaylarının kullanıldıkları metaforların genel olarak benzerlik göstermediği ve konu hakkındaki algılamalarını farklı metaforlarla açıkladıkları belirlenmiştir. CBS ile ilgili metaforların, daha çok “bir nesne” veya “coğrafi unsurlar” kategorinde yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak CBS’nin doğru algılanmasına yönelik araştırma sonuçlarına dayalı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to define geography teachers and teacher candidates’ perceptions regarding Geographical Information System (GIS), which nowadays became an important tool for area anaylsis and inquiries. Phenomenonology methodology is used because deep analysis of how a phenomenon is perceived is aimed in the study. 20 geography teachers tutoring in different cities and 20 teacher canditates studying in Faculty of Education are participated in the study. Data regarding study group’s opinions and thoughts about the subject is gathered using metaphor technique. Usage of 40 metaphors is identified in the study. It is observed that generally there isn’t a similarity betweeen metaphors being used by geography teachers & teacher candidates and they express their perceptions about the subject with different metaphors. It is concluded that metaphors about GIS mostly fall into “an object” or “geographical factor” categories. Based on the results of the study, this paper offers suggestions about correct perception of GIS.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :