Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin premenstrüel sendrom düzeyleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu1, Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin premenstrüel sendrom düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 76 kız öğrenciden oluşmuştur. İlk olarak araştırmanın amacına yönelik literatür taraması sistematik olarak yapılmış daha sonra Halbreich ve Endicott (1982) tarafından geliştirilmiş olan Türkçeye Dereboy ve arkadaşları (1994) tarafından çevrilmiş, geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış Premenstrüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ) tesadüfi örneklem yoluyla Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 76 kız öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmış ve ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0. 76 bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin premenstrüel dönemlerinde kendilerini üzgün, yorgun, sinirli, eklem ağrısı, tatlı yeme isteği ve vücutta şişkinlik hissi yaşadıkları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this project, to learn what is the premenstrüel syndrome level of girls, who is studying at the school of physical education. This work had exemplificated in 76 female students at Selcuk University, The School of Physical Education and Karamanoglu Mehmetbey University, The School of Physical Education. Firstly, literature scaning had done systematical fort he aim of work, then Premenstrüel Syndrome Scale (PMSO) which was improved by Halbreich and Endicott (1982), that translated by Dereboy and friends and checked, had completed among 76 female students at Selcuk University, The School of Physical Education by coincidental example. For analyzing of data we used descriptive statistics. For assessment of data and for find calculated results we used a packet program, SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Then we found the reability exponent of scale as 0.76. As you see, results like that students who are studying at the school of physical education, feel sad, tired, aggressive, swelling on thier body and have pain at joints and want to eat sweet things at premenstrüel periods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :