Yıl 2014, Cilt: 24 Sayı : 2 Sayfalar 159 - 167 2014-06-01
Responses of Some Strawberry (Fragaria x ananassa L.) Cultivars to Salt Stress
Bazı Çilek (Fragaria x ananassa L.) Çeşitlerinin Tuz Stresine Tepkileri
Özlem ÜZAL,Kenan YILDIZ
14 261

In the study, it was aimed to determine the response of 9 different strawberry cultivars (Redland Hope, Sweet Charlie, Carmine, California Giant 4, California Giant 2, California Giant 5, California Giant 3, Kabarla, Camarosa) to 2000 mgL NaCl. In according to symptoms observed on leaves and plant growth parameters, Redland Hope and Kabarla cultivars were found to be more tolerant. On the other hand, Calfornia Giant 5 (CG 5) and Carmine cultivars were more sensitive to NaCl. Salt treatment increased Na+ and Cl ions contents of leaves in all cultivars. The symptoms caused by NaCl were more on leaves of the cultivars accumulated more Na+ and Cl ions. In addition to accumulation of Na + and Cl ions, K+ /Na + ratio was appeared to be important criteria for determination of salt tolerant situation in strawberry. The damage caused by salt was less in cultivars having higher K+ /Na + ratios.
Çalışmada 9 farklı çilek çeşidi (Redland Hope, Sweet Charlie, Carmine, California Giant 4, California Giant 2, California Giant 5, California Giant 3, Kabarla, Camarosa) 'nin 2000 mg/L NaCl uygulamasına tepkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapraklarda tuzdan kaynaklanan semptomlara ve bitki gelişme parametrelerine göre yapılan değerlendirmede, incelenen çeşitler içerisinde Redland Hope, Kabarlaçeşitleri daha tolerant, California Giant 5 (CG 5), Carmineçeşitleri ise daha hassas olarak belirlenmiştir. Tuz uygulamasının bütün çeşitlerde yaprak Na+ ve Cl iyonu içeriğini önemli derecede artırdığı görülmüştür. Bunun yanında tuzdan kaynaklanan semptomların daha fazla olduğu tespit edilen çeşitlerin (CG5, Carmine, CG4) yapraklarında daha fazla Na+ ve Cl iyonu biriktirdiği, K+ /Na + oranının da tuza toleransın belirlenmesinde önemli bir ölçüt olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Bitkilerin yapraklarındaki zararlanmanın K+ /Na + oranı yüksek olan çeşitlerde, daha az olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Aktaş H (2002). Biberde Tuza Dayanıklılığın Fizyolojik Karakterizasyonu ve Kalıtımı. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst. (Doktora tezi, basılmamış), Adana, 105 s.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Özlem ÜZAL
Kenan YILDIZ