Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kamu yönetimi sorunlarının halkla ilişkiler açısından bir değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Türk kamu yönetiminin en temel sorunlarından birisi gerek halka gerekse kendi çalışanlarına karşı duyduğu güvensizliktir. Aynı şekilde, halk da kendi istek, beklenti ve gereksinimlerine karşı duyarsız olan kamu yönetime güven duymamaktadır. Bu güvensizlik duygusu, bir yandan yönetimin kendi içine kapanmasına, topluma karşı bir sorumluluk hissetmemesine diğer yandan halkın yönetime karşı yabancılaşmasına yol açmıştır. Türk kamu yönetiminin değişime ve çevresine yönelik reflekslerinin zayıf kalması ise kamu örgütlerinde örgütsel ve işlemsel pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, mükemmel bir halkla ilişkiler faaliyeti karşısında Türk kamu yönetiminin durumunu analiz etmektir. Bu bağlamda, çalışmada, halkla ilişkiler tanımlanmış, Türk kamu yönetiminin sorunları betimlenmiş ve kamu yönetimi halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dönük çözümlemeler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

One of the basic problems of Turkish public administration is its distrustfulness against both to the public and its own staff. Similarly, the public don't trust the public administration which is insensitive to their own expectations, desires and necessities. This sense of distrustfulness leads both to the administration's introvertedness and its the lack of sensivity against the public, and at the same time the alienation of the public against the administration. The weakness of the reflexes of Turkish public administration to the change and its environment leads to various organizational and operational problems in public organizations. The aim of this study is to analyze the situation of Turkish public administration when compared to the perfect public relations activities. In this context, in this study, public relations has been defined, the problems of Turkish public administration have been described and analyses directed to the development of the relations between the public and public administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :