Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tlos antik kenti türbe kalintilari ve anit ağaçlarin kültürel peyzaj açisindan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1, İnönü Üniversitesi2
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Türbelerin ziyaret geleneği ve ağaç kültü gibi inanç ritüelleri Anadolu'nun farklıyörelerinde binlerce yıldır varlığınısürdürmektedir. Muğla İli’nin Fethiye İlçesi’ne bağlıYaka Köyü’nün bir mahallesi olan Türbe Yerleşimi’ne gerçekleşen ziyaretler, bu yerleşimdeki ulu ağaçtan dilek dileme ve şifa bulma amacıyla yapılan ritüeller bu geleneklerin sürdürüldüğü örneklerdendir. 2011 yılında bir TÜBİTAKprojesi kapsamında başlatılan araştırmalar ile Türbe Mahallesi’ndeki tarihi kalıntıların çizim ve belgeleme çalışmalarıyapılarak ulaşılan veriler Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Tarihi kalıntıların dönemi tam olarak bilinmemekle beraber ulaşılan bazısonuçlar yardımıyla bunların Türkmen Boyları’ndan MenteşeoğullarBeyliği’ne ait olabileceği düşünülmektedir. Proje kapsamında ayrıca tarihi kalıntıların içinde ve yakınında bulunan 3 adet Cupressus sempervirens var. horizantalis(servi) ağacının yaştespitine yönelik çalışma da yapılmışve en yaşlıağacın yaklaşık 910 yaşında olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada, Likya Bölgesi’nin önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos Antik Kenti sınırlarıiçerisindeki tarihi kalıntıların ve anıt ağaçların kültürel peyzaj açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Özet İngilizce :

Religious rituals such as the tradition of visiting shrines and tree cult have been in existence for thousands of years inthe different regions of Anatolia. Clear examples of such still- existing rituals are the visits paid to “Türbe” Quarter in Yaka Village of Fethiye District in the Province of Muğla and making wishes and hoping for heals from the holly tree. The data, which has been obtained from the research that has been launched the scope of a TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Project in 2011 and the study that have been on the drawing of historical ruins and documentations in Türbe Quarter, have been transferred to the Geographic Information Systems. Although the certain date of the historical ruins is not exactly known, it has been thought that the ruins may belong to MenteşoğullarıSeigniory of Türkmen Tribes. In the scope of project, the study have also been done to determine the age of 3 Cupressus sempervirens var. horizantalis(cypress) that are within the ancient ruins and their environs. The oldest one has been understood to be about 910 years old. As a result, in this study, historical ruins and monumental trees within the boundaries of Tlos Antic City being one of the important settlements in the Lycian Region have been assessed in terms of cultural landscape.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :