Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürgün edebiyatı

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Sürgün kelimesi ilk çağlardan itibaren kullanılmaktadır. Sürgün olmak için mutlaka, doğduğu ülkenin dışında yaşamak mecburiyetinde kalmak gerekir. Sürgündeki insanın en önemli sorunu dil olgusudur. Bazı sürgünler, sürgündeyken ana dillerinde eserler kaleme almışlardır. Sürgün sadece Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleşmemiştir. Almanya, Macaristan, İspanya, Arap Yarımadası gibi ülkelere de sürgünler olmuştur. Sürgün olayının anlatıldığı bu çalışmada, mecburi sürgünler ile birlikte gönüllü sürgünler de işlenmiştir. Sürgün olayını yaşayıp tekrar kendi ülkesine dönenler olduğu gibi, dönmeden sürgün olarak vefat edenler de olmuştur. Bu konuda Gürsel Aytaç, Oya Baydar, Mehmet Doğan, Nedim Gürsel gibi kişilerin de bu konu hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Sürgün sadece bir coğrafyada değil, birden fazla coğrafyada ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The words of exile are used from the first ages. To be exiled must necessarily arise in the need to stay to live outside of the country. The people in exile, the most important problem is the language. Some exiles write up work in the main language. Exile have become only within the boundaries of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey. In some countries such as Germany, Hungary, Spain, The Arabian Peninsula, have been exiled. In this study of the events described in exiled, there were obligatory exile and also voluntary exile. Some people return to their country from exile. Unfortunately some people died in exile. About this issue, Gürsel Aytaç, Oya Baydar, Mehmet Doğan, Nedim Gürsel's opinions have been given. Exile has been examined in different geography.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :