Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oltu taşı, altın ve gümüş kullanılarak üretilen kol düğmesi ve kravat iğnesi örneklerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; Erzurum İlinde ve Oltu İlçesinde, Oltu Taşı İşlemeciliği ile ilgili faaliyet gösterilen atölye ve işyerlerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında; Erzurum İli ve Oltu ilçesinde yaklaşık iki yüz otuz senedir geleneksel olarak sürdürülen Oltu Taşı İşlemeciliği ve çeşitli kuyumculuk tekniklerinin uygulanmasıyla üretilen ürünler incelenmiştir. Bu amaçla; günümüzde Oltu Taşı, altın ve gümüş kullanılarak üretilen kol düğmesi ve kravat iğnesi örnekleri; üretim ve süsleme tekniği, kullanılan gereçler, motif ve kompozisyon gibi niteliksel özellikleri açısından incelenmiş ve ürünler ile ilgili bilgiler fotoğrafları ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

This research in Erzurum Province and Oltu County, Stone-Working with Oltu Showing related activities were conducted workshops and workplaces. Research in the context; Erzurum Province, and about two hundred and thirty years in the town of Oltu Traditionally maintained and various jewellery-Working Oltu Move the implementation of technical products produced were investigated. For this purpose, today Oltu Stone, gold and silver were produced using cuff-link and tie pin samples, production and decoration techniques, used materials, patterns and composition of such qualitative characteristics were examined in terms of products and related information along with photos and detailed descriptions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :