Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıbrıs rumcasında türkçe söz varlığını içeren deyimler

Yazar kurumları :
Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalemizde yine Kıbrıs Türk kültür etkilerinden bazı örnekler sunmayı yeğledik. Bizler, son yıllarda, özellikle kültürümüzün adadaki diğer unsurlar üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalara ağırlık vermiş bulunmaktayız. Yüzyıllardan beri bu adada birlikte yaşadığımız toplumlarla kültür alış-verişi yaptığımız gerçeğinden yola çıkarak bildirimizde bu etkilerden örnekler vermeyi uygun gördük. Yazımızdaki etkiler daha ziyade Türk kültür unsurlarından oluşmaktadır. Bu çalışmamızda sözcüklerden ziyade deyimler üzerinde durmayı gerekli gördük. Örneklerden de görülebileceği gibi her Rumca deyimde mutlaka bir Türkçe sözcük yer almaktadır. Kıbrıs Türk kültür etkilerinin açık delillerini oluşturan bu deyimlerden şimdilik 71 tanesini gündeme getirdik. Bunlar üzerinde ortak söz varlıklarını tespit etmeye çalıştık.

Özet İngilizce :

In this communiqué again we preferred to present some examples from the effects of Turkish Cypriot Culture. For a few years, we have concentrated on our culture's effect on other cultures in Cyprus. Bearing in mind that we have lived together for hundreds of years with other societies, we have seen fit to give examples of the cultural interaction between other cultures and Turkish Cypriot culture. Our communiqué mostly comprises the effects of Turkish Culture. We have found it convenient to present idioms rather than words. As it can be seen from the examples, in every Greek saying there is a Turkish word. For that reason, we have chosen our title as "Turkish Idioms in Greek Cypriot Language". These idioms which have the clear evidence of the effect of Turkish Culture have been limited with only 71 examples due to shortage of time. We are happy to be able to contribute to our culture. Now with our best regards we would like to start presenting the examples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :