Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıbrıs ağızlarında iyelik eki kökenli şahıs eklerinin kullanım alanları

Yazar kurumları :
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Tutarlı ve toplayıcı özellikleriyle ölçünlü dilde, şahıs ekleri üç ayrı kategoride toplanır: Şahıs zamiri kökenli şahıs ekleri, iyelik eki kökenli şahıs ekleri ve emir ekleri. Hangi kip ve şeklin hangi şahıs ekini alacağının sistemli olduğu ölçünlü dilin yanı başındaysa kurumsallaşmamış, yerel söyleyişler, ağız grupları vardır. Türkiye Türkçesi ağızları içinde bahsedilen kurumsallaşmamış yapıya şahıs ekleri de ilave edilmelidir. Ölçünlü dildeki benimsenmiş, sistemleşmiş yapı, başta Batı Grubu ağızları olmak üzere birçok bölgede değişmeler göstermektedir. Bir dilin türlü açılardan değerlendirilebilmesi ölçünlü dille birlikte o dilin diğer ağızlarını da gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Bundan hareketle Türkiye Türkçesi ağızlarındaki şahıs ekleri ve gerekse birçok dillik özellik ele alınmıştır. Belli bölge ağızlarıysa hâlen farklı açılardan incelenmeyi beklemektedir. Bugüne kadar Türkiye Türkçesi ağızları içinde yer almasına rağmen şahıs eklerinin kullanımı üzerinde inceleme yapılmayan sahalardan biri Kıbrıs ağızlarıdır. Eldeki inceleme bundan hareket ederek Kıbrıs ağızlarında iyelik eki kökenli şahıs eklerinin kullanımı üzerinde durmakta ve şahıs zamiri kökenli eklerle yer değiştirmelerini, kimi durumlarda ikili kullanımlarını gözler önüne sermektedir.

Özet İngilizce :

Collecting consistent and standardized features, standard language, person affixes is collected in three separate categories: Person suffixes Origin of Person pronoun, person suffixes origin of possessive suffixes, order affixes. Which mode is standard and the shape of the language system in which receivables as a person affixes, institutionalized, local says are there are groups in the dialects. Mentioned in the institutionalized structure of Turkey Turkish person suffixes should be added to their dialects. Adopted standard language, structure, particularly changes in many areas, including West Group shows Their dialects. Evaluation of all aspects of a language other dialects of that language in conjunction with standard language requires review. From this point, Turkey Turkish person affixes, and the accents of many multilingual feature is discussed as well. Still waiting for the investigation of different aspects of a particular regional dialects. To date, despite the person affixes to take place in Turkey Turkish dialects without affixes of action for the review on the use of one of the Cypriot Turkish dialects. The present review of Turkish Cypriot dialects, acting in their that focuses on the use of possessive suffixes and personal pronoun based person in the affixes to change their origin, in some cases reveals dual use.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :