Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski türkçede ilk hecedeki yuvarlak ünlüler meselesi ve dīvānu lugāt–it türk

Yazar kurumları :
Gediz Ünıversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Türkçede, ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin darlık veya genişlik bakımından tespiti ciddi bir problemdir. Bu ciddi problem nasıl çözülebilir ve çözerken hangi metotları uygulamak gerekmektedir? Eski Türkçenin problemlerinin çözmede Eski Türkçenin kaynakları tek başına yeterli olmamakta, karşılaştırmalı Türk Lehçeleri yöntemine başvurmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Dīvānu Lugāt–it Türk bize ne kadar katkı sağlayabilir, Mahmut Kaşgarî'nin ses bilgisi yöntemleri bize nasıl faydalı olabilir? Makalemizde, bu problemler üzerinde durulacak ve bir çözüm önerisi sunulacaktır.

Özet İngilizce :

Determination of high and low vowels in the first syllable is a quite important problem in Old Turkic. How can this important problem be solved and which method must be carried out? Old Turkic sources are not adequate for solution of this problem, so we need to refer comparative Turkic Languages. In this stage, can Dīvānu Lugāt–it Türk contribute us? Can phonotactics of Mahmut Kašγarî be useful for quality of rounded vowels? In this paper, we would like to focus on this problem and offer a solution suggestion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :