VAN’DA YAYINLANAN ŞAMRAM (2000-2002) DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Kültür ve edebiyat dergileri bir şehrin kültür ve sanat hayatına yönveren damarlar gibidir. Aynı zamanda dergiler çıktıkları dönemin tarihindenizler taşır. Her dergi yeni umutlarla çıkar ve kapanan her dergi de pek çok acıtatlıanıyı da beraberinde kapatır. Bu açıdan her derginin ayrı bir hikayesivardır.Van 2000’li yıllarda peş peşe çıkan edebi-kültürel dergilere evsahipliği yapıyordu. Hazan, Seyir, Şamram, Serencam, Bilge Adamlar, BeyazGemi, Tandır, Dünyada Van, Ay Karanlık, Aralıklar, Ihlamur, Vanlıların Sesi,Artos, Tebessüm, Empati, Beşinci Mevsim, Mavi Boncuk, Ferda, Kelime budevirde yayın yapan akla ilk gelen dergilerdir. Bunlardan 8 sayı çıkan (2000-2002) Şamram, adını Urartu Devleti’nin mühendislik harikası olan sukanallarından almış bir dergidir. Dergide bilimden sanata, edebiyattan sanatahatta sanat tarihine uzanan pek çok çalışma neşredilmiştir. Pek çok şair, yazarve araştırmacıyı bir arada buluşturan dergi, sessiz sedasız bir şekilde yayınhayıtına son vermiştir. Bu makale Van ilinin edebi-düşünce dünyasına önemlikatkılar sağlayan Şamram dergisinin serüveni konu edinmektedir.

Kaynakça

Aksoy, İ., Ertekin, Z. (2001). Van’daki Sulama Kanalları ve Kehrizler.Şamram, S.4, Van: ss. 30-32.Belli, O. (1977). Doğu Anadolu Urartu Sulama Kanalları, İstanbul:Arkeoloji ve Sanat.Çeçen, K. (1995). Van’da Urartu Su Tesisleri. Van, İstanbul: KültürBakanlığı, ss. 70-77.Çilingiroğlu, A. (1995). Eski Çağlardan Urartu Krallığının SonunaKadar Van. Van, İstanbul: Kültür Bakanlığı, ss. 54-68.Demir, A. (2004). İslam’ın Anadolu’ya Gelişi, İstanbul: Kent.Meriç, C. (1992). Bu Ülke, Ankara: İletişim.Pakyürek, A. S. (2005). Zaman ve Zemini Tahlil. Şanlıurfa: (yayın eviyok)Taştan, Z. (2003). Van’ın En Uzun Soluklu Sanat ve Edebiyat Dergileri:Hazan ve Seyir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, Van: S.4, ss. 24-41.Timurtaş, A. (2007). Çığır Açan Şark Alimleri, İstanbul: Kent.http://bilgeadamlar.net/main.php?p=dergi-list (erişim: 20.12.2017)http://vansesigazetesi.com/yazar-bizim-ellerden-bir-dergi-geldi-gectidunyada-van-4462.html (erişim: 20.12.2017)