Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yükseköğretim Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet dönemi türk yükseköğretiminde rektör seçimi ve atamaları

Yazar kurumları :
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi1, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi2
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyet dönemi Türk Yükseköğretimi, ülkemizin olağanüstü siyasal koşullarında varlık bulan bir dizi tarihsel kırılmalar eşliğinde şekillenmiştir. Türk Yükseköğretimi, hem akademik ve hem de yönetsel anlamda kendi öz değerlerini ve geleneklerini üretebilme imkanına sahip olmamıştır. Otoriter ve vesayetçi algının hegemonyasına açık bir yükseköğretim alanının evrensel değerler üretecek bir kurumsal ve akademik kültür üretmesi imkansızdır. Bu çalışmada öncelikle, Darülfünun tecrübesinden başlayarak Cumhuriyet tarihinde Yükseköğretimin yönetiminin tayininde benimsenen usulleri tarihsel arkaplanda sunacağız. Daha sonra, 1982 Anayasası ile anayasal ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yasal bir çerçeveye oturtulan rektör seçim ve ataması meselesine ilişkin tartışmalar çerçevesinde getirilen önerilere değinilecektir. Getirilen bu önerilerin kritiği eşliğ inde meselenin çözümüne dair teorik bir çerçeve ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yükseköğretimde tarihsel kırılmalara eşlik eden reform çabalarının olağandışı konjonktürel durumlardan dolayı sağlıklı bir fikri düzlemde gerçekleşmediği ortadadır. Bu yüzden yükseköğretim sistemimizin her türden asli ve arızi meselelerinin bu türden koşullanmışlıklardan bağımsız biçimde tartışma konusu yapılması anlamlı dır.

Özet İngilizce :

The Republican era of Turkish Higher Education has been shaped under the extraordinary political conditions of country. Fort hat, Turkish higher education could not be able to produce its own core values in the sense of academical and administrative tradition. It is impossible for an higher educational area which is dominated with an authoritarian perception to produce an institutional and academical culture which will produce universal values. In this article we will firstly deal with the procedures for governance of higher education in the Republican Era with its historical background beginning from Darülfünun experience. Then, the 1982 Constitution with the constitutional and the Higher Education Act of 2547 placed a legal framework with the selection and appointment of the rector brought the issue within the framework of discussions on the proposals will be discussed. Into the solution of the issue with a critique of these proposals will be put forward a theoretical framework. Associated with historical breaks in higher education reform efforts because of the unusual cyclical conditions did not occur in a healthy intellectual level is obvious. Therefore, it is significantly important to discuss the essential and incidental issues of all types of higher education system independently from any conditioning.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :