Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2012 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin mobil reklamlara yönelik tutumlarının izinli pazarlama ekseninde incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1, Celal Bayar Üniversitesi2
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Tutundurma amaçlı mesajların farklı uygulamalar ile doğrudan cep telefonlarına iletilmesi anlamına gelen mobil reklamlar, son yıllarda firmalar tarafından çok sık tercih edilen bir yöntem olmuştur. Ülkemizdeki cep telefonu kullanımındaki hızlı artış bu yönteme olan ilgiyi daha da arttırmakta, cep telefonlarının pazarlama amaçlı kullanımına gittikçe daha çok rastlanmaktadır. Araştırma kapsamında, Celal Bayar ve Mersin Üniversitelerinde eğitim-öğretim gören toplam 800 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen saha araştırması ile öğrencilerin mobil reklamlara ilişkin tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu iki üniversitenin öğrencilerinin mobil reklamların bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik, kişiselleştirme ve sinirlendirme boyutlarına ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan bağımsız iki örnek t testi sonucunda; iki grup arasında mobil reklamların sadece eğlendirme ve sinirlendirme boyutları açısından anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Özet İngilizce :

Mobile advertising, which means delivering promotion messages directly to mobile phones with different applications, has been the frequently preferred method by the companies in recent years. The rapid increase in the use of mobile phones in our country has increased the interest in this method even further and the use of mobile phones for marketing purposes has become more common. Within the scope of the survey, the attitudes of students towards mobile advertisements are measured with a field research on 800 students studying at Mersin and Celal Bayar Universities. In addition, it has also been researched if there is a difference between the students’ attitudes of these two universities regarding the related information, entertainment, reliability, personalization and irritation dimensions of mobile advertising or not. As a result of the independent two-sample t test, it was concluded that there was a significant difference between the two groups only regarding the entertainment and irritation dimensions of mobile advertising.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :