Effects of Glyposate on Starch Accumulation, Chlorophyll and Enzyme Activity of Duckweed (Lemna minor L.)

In this study effects of glyphosate on L.minor, collected fresh water and drainage water from agricultural land in Erzurum were investigated. This experiment consist of two stages, the first stage of plant acclimation before glyphosate treatment for 2 weeks and the later stage of plant was treated with different concentration of glyphosate (0.48, 2.4, 4.8 and 19.2 gL-1). NH3-N, NO-3-N, NO-2-N and PO4-P concentrations in water and starch content (%), Chl-a and Chl-b concentration differences at p<0.05 were considered as statistically significant. Catalyse enzyme activity exhibited change depend on glyphosate treatment. A mount of chlorophyll-a and chlorophyll-b were degreased in depend on higher glyposate concentration. Starch accumulation was calculated the highest value at dose 19.2 gL-1 (11.18%) and the lowest value at 0.48 gL-1 dose (11.15%). With the survivor rate reduce when glyposate dose increase but these not the stop on starch accumulation and enzyme activity. According to the present study, L. minor was found as a natural purification method for the removal of glyphosate.

Effects of Glyposate on Starch Accumulation, Chlorophyll and Enzyme Activity of Duckweed (Lemna minor L.)

In this study effects of glyphosate on L.minor, collected fresh water and drainage water from agricultural land in Erzurum were investigated. This experiment consist of two stages, the first stage of plant acclimation before glyphosate treatment for 2 weeks and the later stage of plant was treated with different concentration of glyphosate (0.48, 2.4, 4.8 and 19.2 gL-1). NH3-N, NO-3-N, NO-2-N and PO4-P concentrations in water and starch content (%), Chl-a and Chl-b concentration differences at p<0.05 were considered as statistically significant. Catalyse enzyme activity exhibited change depend on glyphosate treatment. A mount of chlorophyll-a and chlorophyll-b were degreased in depend on higher glyposate concentration. Starch accumulation was calculated the highest value at dose 19.2 gL-1 (11.18%) and the lowest value at 0.48 gL-1 dose (11.15%). With the survivor rate reduce when glyposate dose increase but these not the stop on starch accumulation and enzyme activity. According to the present study, L. minor was found as a natural purification method for the removal of glyphosate.  

Kaynakça

Aebi H. 1984. Catalase in vitro. Methods in Enzymology.105: 121–126. doi.org/10.1016/S0076-6879(84)05016-3.

Anonymous. 1995. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA), nineteenth ed. American Public Health Association, Washington, DC.

Appenroth K., Krech K., Keresztes A., Fischer W., Koloczek H. 2010. Effects of nickel on the chloroplasts of the duckweeds Spirodela ployrhiza and Lemna minor and their possible use biomonitoring and phytoremediation. Chemosphere 78:216-233. DOI: 10.1016/j.chemosghere.2009.11.2007.

3475 1247

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Determination of some Population Dynamical Parameters of Planiliza abu (Heckel, 1843) from Ceyhan River Basin

Sevil BİRECİKLİGİL, Burak SEÇER, Muhammed KELLECİ, Ertan ARAS, Erdoğan ÇİÇEK

Pupa Çayı Havzası’nın (Isparta) Besin Elementleri Yükünün Belirlenmesi

Ayça ASLANTÜRK, Osman ÇETİNKAYA

Effects of Glyposate on Starch Accumulation, Chlorophyll and Enzyme Activity of Duckweed (Lemna minor L.)

Özden FAKIOĞLU, Muhammed ATAMANALP

Mikroalg Kültür Koleksiyonlarının Özellikleri ve Önemi

Dilek DUYGU, Abel Udo UDO UDOH, Tülay ÖZER, İlkay A. ERKAYA

Endemik İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinin Önemi: Eğirdir Sirazı (Capoeta pestai Pietschmann, 1933)

Orhan DEMİR

Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) Türü: Atractides inflatipes (Lundblad, 1956)

Pınar GÜLLE, Yunus Ömer BOYACI, İskender GÜLLE

Eğirdir Gölü’n deki Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’ nun Bazı Besin Bileşenlerinin Boy ve Eşeye Bağlı Olarak Değişimi

Esra ARGUN UZUNMEHMETOĞLU, Seval BAHADIR KOCA, Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU, Esra ACAR KURT, Özgür KOŞKAN

Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri

Nuray ÇİFTCİ, Cengiz KORKMAZ, Özcan AY, Fahri KARAYAKAR, Bedi CİCİK

Origanum vulgare L. Uçucu Yağının Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhyncus mykiss)’ nda Büyüme, Lizozim ve Antioksidan Aktivite ve Vibrio anguillarum’ a Karşı Direnç Üzerine Etkisi

Öznur DİLER, Öznur GÖRMEZ, Seçil METİN, İlter İLHAN, İbrahim DİLER

Deniz Çayırlarından Posidonia oceanica (L.) Delile’nın Alanya Kıyılarındaki Mevsimsel Değişimleri

İsmail İbrahim TURNA, Ümit ATİK, Ufuk Gürkan YILDIRIM