Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2012 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de işsizliğin nedenleri: istihdam politikaları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
727
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, Türkiye’de işsizlik sorunun nedenlerini ortaya koymak, soruna yönelik uygulanan politikaları tartışmak ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikli olarak, Türkiye’deki işsizlik nedenleri, konu ile ilgili literatür araştırması çerçevesinde ortaya konulmaktadır. Daha sonra, 1960 yılından günümüze kadar Türkiye’de işsizliğin azaltılması ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik uygulanan politikalar incelenerek bu politikaların ne derece etkin olabildikleri tartışılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki işsizliği temel olarak üç neden altında ele almak mümkündür. Birinci neden olarak, yapısal sorunların ikinci olarak yüksek işgücü maliyetlerinin ve üçüncü olarak istihdam yaratmayan büyümenin işsizliğe neden olduğu ifade edilmektedir. Ancak uygulanan istihdam politikaları çoğunlukla işsizliği azaltmada yeterli görülmemektedir. Bu itibarla, aktif ve pasif politikaların öneriler çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of the study is to reveal reasons of unemployment problem in Turkey, discuss policies put forward for the solution of this problem and to determine which employment policies would be more suitable in order to resolve the problem of unemployment. In accordance with this purpose, first of all reasons of unemployment in Turkey will be put forward in the frame of literature research on this issue. Then, policies which have been applied since 1960 for the decrease of unemployment and enhancement of employment opportunities will be analyzed and to what extent they have been efficient will be discussed. According to research results, it is possible to consider unemployment in Turkey under three main reasons. The first reason is stated to be structural problems, the second reason is high labor cost and thirdly it is expressed that growth which does not create employment causes unemployment. However; most of the time employment policies are not regarded as efficient for decreasing unemployment. In this respect, active and passive policies shall be developed in the frame of recommendations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :