Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2011 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Telekomünikasyon sektöründe regülasyon ve özelleştirmenin etkileri: oecd ülkeleri üzerine ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya MYO, Dış Ticaret Bölümü2
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Geçmişte doğal tekel özelliğine sahip olan telekomünikasyon sektörü, günümüzde rekabetçi bir yapıya dönüşmeye başlamış, kamuya ait operatörler özelleştirilmiş ve sektörde bağımsız düzenleyici kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardaki yöntemlere paralellik gösterecek şekilde, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici reformların ve özelleştirmenin OECD ülkelerindeki telekomünikasyon sektörünün rekabetçi performansı üzerindeki etkileri panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın panel veri sonuçlarına göre, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici faaliyetlerin oluşturulmasının ve özelleştirmenin sektörün rekabetçi yapısının gelişimi ve sektörün büyüme dinamikleri üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The telecommunication sector which has the characteristics of natural monopoly has transformed into a competitive structure, public operators have been privatized and independent regulatory institutions have been formed in the sector. In this study, in parallel to the methods in literature, the effect of organizing reforms and privatization in telecommunication sector on competitive performance of telecommunication sector in OECD countries were analyzed with panel data method. According to panel data results of the study, it was concluded that forming organizing activities and privatization in telecommunication sector have positive effects on the improvement of competitive structure of sector and growth dynamics of the sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :