Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2010 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: uşak'ta bir araştırma

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1, Afyon Kocatepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, Uşak'ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekteki 12 işletmede görev yapan 110 işgören üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma sonuçları, vizyon odaklı liderlik davranışının örgütsel yaratıcılık üzerinde çalışan odaklı liderlik davranışına göre daha fazla etkili olduğunu ve vizyon odaklı liderlik davranışının aynı zamanda işgören performansı üzerinde pozitif yönde etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to uncover the relationship between leadership behaviour, organizational creativity and employee performance. In this context, a questionnaire was conducted on 110 employees who work in twelve medium and large scale businesses that operate in textile sector in Uşak. The data obtained were analyzed by using SPSS 16.0 software. The findings obtained from the research demonstrate that vision-oriented leadership behaviour is more effective than employee-oriented leadership on organizational creativity and vision-oriented leadership behaviour has positive effect on employee performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :