Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2012 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konumlandırma stratejilerinin işletme performansı ile ilişkisi: liman işletmeciliğinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Konumlandırma kararları pazarlama yönetiminin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Konumlandırma zihinlerdeki görünüme yapılan bir işlemdir. Konumlandırma, ürün özelliğini, sınıfını, ürün kullanıcılarını vurgulamaya, fiyat-kalite ilişkisine, rakiplere göre kıyaslamaya, kültürel sembollerle ilişkilendirmeye, yaşam biçimine ve marka kişiliğine dayalı olmak üzere birçok yöntemle yapılabilir. Bu araştırmanın amacı, İzmit Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren liman işletmelerinin fiyat-kalite ilişkisine ve rakiplere göre kıyaslamaya dayalı konumlandırma kararlarının neler olduğunu tespit etmek ve konumlandırma kararları ile işletme performansı arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemektir. Araştırmada önce nitel veri toplama araçlarından derinlemesine görüşme yönteminden faydalanılmış, elde edilen veriler nicel araştırmanın probleminin ve anket sorularının oluşturulmasında kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini bölgede faaliyet gösteren 34 liman işletmesi oluşturmakta olup, bu işletmelerden 31 tanesine yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada liman işletmelerinin çoğunluğunun fiyat-kalite ekseninde firmalarını yüksek fiyat-yüksek kalite ekseninde konumlandırdıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

Positioning decisions form one of the basic elements of marketing management. Positioning is a process executed to the appearance of products in minds. Positioning may be executed with many methods as based on emphasizing product feature, product class, product users, price-quality relation, comparing according to the rivals, associating with cultural symbols, life style and brand personality. Objective of this research is to identify what the positioning decisions based on price-quality relations of business organizations operating in Gulf of İzmit Region and comparing according to the rivals are and also to identify whether there is a relation between positioning decisions and operation performance. In the research it has firstly been benefited from qualitative data collection tools, in-depth discussion methods, and the data obtained have been used on forming problem of quantitative research and survey questions. 34 port business organizations operating in the region form the main structure of the research, and 31 of them have been applied face to face survey method. In the research, it was observed that most of the port business organizations have positioned their firms in the axis of high price- high quality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :