Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2008 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaynak bağımlılığı teorisi’nin kritik bir unsuru olarak kaynak belirsizliği ve müşteri -tedarikçi arasındaki ilişkisel değişime etkisi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayı Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma kaynak belirsizliği ve müşteri - tedarikçi arasındaki ilişkisel değişime etkisini inceleme amacı taşımaktadır. Müşteri için kaynak belirsizliğini olusturan üç etken vardır. Kaynak yoğunluğu, Kaynak bulmada belirsizlik ve Kaynak bağlantılandırılması. Arastırma için gerekli olan veriler bir anket yardımıyla Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 134 isletmeden elde edilmiştir. Kaynak belirsizliği ile örgütler arası ilişkisel değişime etkisini test etmek amacıyla bu arastırmada faktör, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kaynak yoğunluğu ve kaynak bulmada belirsizlik müşterinin tedarikçilerle kurdugu ilişkisel değişime etki etmemekte, kaynak bağlantılandırılması örgütler arası ilişkisel değisimde belirleyici olmaktadır. Tek-yönlü Anova analizi sonuçları ise kaynak yoğunluğu, kaynak bulmada belirsizlik ve kaynak bağlantılandırılması faktörleri ile müşterinin faaliyette bulunduğu sektör, kuruluş yılı, ciro ve personel sayısı gibi kontrol değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

This study explores the impact of resource uncertainty and relational exchange between customer and supplier. Resource uncertainty involves factors as resource concentration, resource availability uncertainty and resource interconnectedness. The necessary data has been collected from 134 companies in Marmara Region through a questionnaire. This study, therefore, adopts factor, correlation and regression analyses to test impact of resource uncertainty on relational exchange. Data analysis reveals that resource concentration and resource availability uncertainty do not have an impact on relational exchange between customer and supplier and resource interconnectedness influences relational exchange. Furthermore, One-way Anova tests demonstrate that resource concentration, resource availability uncertainty and resource interconnectedness do not significantly differentiate on control variables such as industry, foundation year, revenues and number of employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :