Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2006 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalite yönetimi çerçevesinde bankalarda çalışan personelin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

İş tatmini, isin özellikleriyle çalısanların istekleri birbirine uydugu zaman gerçeklesmektedir. İşe karsı pozitif tutum is doyumuna esdegerdir. İşe karsı negatif tutum ise is doyumsuzlugu olarak adlandırılabilir. Buradan hareketle bireyin isyerinde yüksek is tatmini hissetmesi, bu kisinin genelde isini sevdigi ve isine olumlu yönde deger verdigi sonucunu ortaya koymaktadır. Bu arastırmada bankalarda çalısan personelin is tatmini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin önem dereceleri belirlenmeye çalısılmıstır. Arastırma sonucunda belirlenen yönetim tarzı, ücret gibi faktörler ile is tatmini arasında anlamlı iliskiler oldugu tespit edilmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Job satisfaction exist when the characteristics of job and desires of workers match. Positive attitude the job is eqivalent to job satisfaction. However, negative attitude towards the job is equivalent to non-satisfaction with the job. Therefore, if an individual highly satisfied with the job then one can infer from this that s/he loves his job and s/he gives a positive value to his/her job. This study aims to determine the factors, and their importance, that have an effect on the job satisfaction of workers in the banks. We found that there is a statistically significant reletion between these factors, such as management style, wage and job satisfaction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :