Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2005 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde etiksel karar almada kültürün rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Kültür, işletme yöneticilerinin etiksel davranışlarının en önemli belirleyicilerinden birisidir. Kültürlerarası çalışmalar, kültürün bireyin etik algılamasını , tutum ve davranışlarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle Hofstede'in kültürler arasındaki farklılıklar belirlemek için geliştirdiği kültürel tipoloji ile etik tutum arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalardan yola çıkarak yapılan bu çalışmada, Türk işletme yöneticilerinin etiksel tutumlar ile Türk kültürü ve Hofstede'in kültürel boyutlar arasındaki ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Ulusal kültürün etik tutuma ilişkin etkisini ortaya koyarken ayn zamanda cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışılan departman ve çalışılan sektör ile etik tutum arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Çalışma İstanbul Sanayi Odasının 2003 yılı 500 Büyük İşletme Listesindeki işletme yöneticileri üzerinde yürütülmüş ve önemli saptamalara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Culture is one of the most important determinants of business managers ethical behaviors. Cross-Cultural studies reveal that culture influences individuals ethical perceptions, attitudes and behaviors. Based on the studies evaluating the relationship between ethical attitudes and cultural typology devised by Hofstede, this study tries to ascertain the relationship between Turkish business managers ethical attitudes and Turkish culture via Hofstede s cultural dimensions. In addition to the above mentioned relationship, the relationships between ethical attitudes and some variables such as gender, age, educational level, sector and respondent s department have been examined. This study was conducted with the managers of the companies listed on Istanbul Chamber of Industry s 500 Major Industrialist Enterprises of Turkey in the year 2003 and important results have been attained.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :