Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2008 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracatın sürükleyici gücü olarak tekstil sektörü: kahramanmaras ili örneği

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Tekstil sektörü; günümüzde istihdam, üretim, katma değer ve ihracat artışı fonksiyonları ile ekonomik kalkınma sürecinde ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma, ihracat ve tekstil sektörü arasındaki ilişkileri teorik ve ampirik olarak incelemektedir. Çalışmanın ampirik kısmı, Kahramanmaraş ili tekstil sektörünü kapsamaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre; sektörün rekabet gücü ve ihracat performansının geliştirilmesinde ihracat teşvik sisteminin etkin işletilmesi, ihracat organizasyonu ve sanayi kümelenmesi modelleri uygulamalarının desteklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Özet İngilizce :

Recently, textile sector has been important in the economic development process such as employment, production, added tax and export growth properties. This study explains relationships between export and textile sector theoretically and ampiricially. Ampiric section of the study covers Kahramanmaras textile sector. As a results of it, it must be operated export incentive system effectivelly and supported applications of export organization and industrial cluster models to improve sector’s competitiveness and export performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :