Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2012 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senetleri fiyatlarının belirlenmesinde finansal oranların rolü

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan finansal oranlar panel veri yöntemiyle incelenmektedir. Bu amaçla İMKB’de işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 73 şirkete ait 1990-2009 yılları arasındaki veri seti kullanılmaktadır. Ampirik sonuçlar kârlılık ve likidite oranlarının hisse senedi getirileri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte borçluluk göstergesi olarak ele alınan kaldıraç oranı da benzer etkiye sahiptir. Ancak faaliyet oranlarının hisse senedi getirisini etkilemediği görülmektedir. Sonuç olarak ise finansal oranların hisse senedi getirisini belirlemedeki rolünün düşük olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, financial ratios being effective in determining stock prices are investigated by panel data analysis. In this aim, data set belonging to 73 companies indexed in Istanbul Stock Exchange (ISE) and operating in manufacturing sector over the period of 1990-2000 is used. Empirical results suggest that profitability and liquidity ratios have a positive effect on stock returns. Moreover, leverage ratio taken as an indicator of indebtedness has the same effect. However, it is seen that operating ratios have no impact on stock returns. Consequently, it may be said that the role of financial ratios in determining the stock returns is low.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :